MỖI NGÀY MỘT GƯƠNG THÁNH: CARLO BORROMEO – 04/11

CÁCH MẠNG BÁC ÁI – CANH TÂN GIÁO HỘI

(1538-1584)

Tên của Thánh Carôlô Borrômêô đi liền với chữ cải cách. Ngài sống trong thời kỳ Cải Cách Tin Lành, và đã đóng góp trong công cuộc cải cách toàn thể Giáo Hội trong những năm cuối của Công Ðồng Triđentinô.

Mặc dù ngài thuộc về một gia đình quý tộc ở Milan và có bà con với dòng họ Medici rất uy thế, nhưng ngài lại muốn tận hiến cho Giáo Hội. Khi người bác của ngài là Ðức Hồng Y de Medici được chọn làm giáo hoàng năm 1559 với tước hiệu là Piô IV, Đức Giáo Hoàng đã đặt ngài làm làm Hồng y -Phó tế” và Quản trị Tổng Giáo Phận Milan trong khi ngài chỉ là một  giáo dân và một sinh viên. Vì sự thông minh xuất chúng nên ngài được giao cho nhiều chức vụ quan trọng có liên hệ đến Tòa Thánh, và sau này được bổ nhiệm làm Quốc Vụ Khanh của tòa thánh. Cái chết đau đớn của người anh đã đưa ngài đến quyết định làm linh mục, mặc dù họ hàng ngài muốn ngài phải kết hôn. Ngài được thụ phong linh mục năm 25 tuổi, và sau đó không lâu được tấn phong làm giám mục của Milan.

Chính thánh nhân là người đã thúc giục đức giáo hoàng phục hồi Công Ðồng Triđentinô vào năm 1562 sau 10 năm bị ngưng trệ. Ðứng ở đằng sau và âm thầm làm việc, thánh nhân là người có công trong việc duy trì sự liên tục của các khóa họp Công Ðồng mà nhiều khi tưởng đã đổ vỡ. Do mắc cộng việc tại công đồng Triđentinô, nên ngài không được phép cư trú tại Milan, cho tới khi công đồng bế mạc. Trong giai đoạn cuối của Công Ðồng, ngài chịu trách nhiệm hoàn toàn công việc giao dịch thư tín. Trong thời gian công đồng, ngài cũng được phép lo công việc cuả Tổng Giáo Phận Milan là nơi mà bức tranh tôn giáo và luân lý không sáng sủa lắm. Việc cải cách hàng trong mọi giai đoạn của đời sống công giáo ở nơi giới giáo sĩ cũng như giới giáo dân đã khởi sự tại một công đồng giáo khu bao gồm tất cả các Đức Giám Mục ở dưới quyền ngài. Những quy luật rõ ràng được đặt ra cho các giám mục và tu sĩ: Nếu người giáo dân phải thay đổi đời sống để trở nên tốt lành hơn, thì giới giáo sĩ lại càng phải là những người làm gương và  canh tân tinh thần tông đồ của mình trước hết.

Chính Thánh Carôlô tiên phong trong việc làm gương. Ngài chia sẻ hầu hết phần lương của ngài cho công việc bác ái, tự ý từ bỏ đời sống sang trọng của một tổng giám mục, và ăn chay đền tội. Ngài hy sinh giầu sang, danh vọng, sự mến mộ và ảnh hưởng để trở nên nghèo hèn. Trong thời kỳ dịch tễ và đói kém năm 1576, ngài cố tìm cách để nuôi ăn 60,000 đến 70,000 người mỗi ngày. Ðể thực hiện điều này, ngài phải mượn một số tiền rất lớn mà nhiều năm sau mới trả hết. Khi nạn dịch hoành hành đến mức tối đa, các giới chức hành chánh dân sự bỏ trốn thì ngài vẫn ở lại thành phố để thi hành công việc mục vụ cho những người đau yếu, người hấp hối và những ai cần sự giúp đỡ.

Vào năm 1578, ngài thành lập một tổ chức các linh mục triều, gồm Các người Tận hiến của Thánh Ambrôsiô (bây giờ là Người tận Hiến của thánh Carôlô Borrômêô), đồng thời ngài tích cực rao giảng, chống lại sự xâm nhập của giới Tin Lành Cải cách, và đưa những người Công Giáo bỏ đạo trở về với Giáo Hội.

Ngài gặp sự chống đối từ mọi phía trong các nỗ lực của ngài nhằm cải tổ con người cùng các cơ chế. Công việc và gánh nặng của chức vụ đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ngài. Ngài từ trần khi mới 46 tuổi và được phong thánh năm 1610.

Lời Bàn

Thánh Carôlô đã sống theo lời Ðức Kitô: “… Khi ta đói con đã cho ta ăn, ta khát con đã cho ta uống, ta lạc lõng con đã tiếp đón, ta trần truồng con đã cho áo mặc, ta đau ốm con đã chăm sóc, ta tù đầy con đã thăm viếng” (Mt. 25:35-36). Thánh Carôlô đã nhận ra Ðức Kitô trong tha nhân, và ngài biết rằng công việc bác ái được thi hành cho những người bé mọn là được thi hành cho Ðức Kitô.

Lời Trích

“Trong cuộc lữ hành trần thế, Ðức Kitô luôn mời gọi Giáo Hội hãy cải tổ liên tục và đó là điều rất cần thiết, vì giáo hội là một tổ chức của con người. Do đó, nếu ảnh hưởng của các biến cố hay thời cuộc đã đưa đến những khiếm khuyết trong hạnh kiểm luân lý,  trong kỷ luật của Giáo Hội, hay ngay cả trong cách thức mà giáo huấn của Giáo Hội đã được hình thành (đấy là những cái ta phải cẩn trọng phân biệt với kho tàng đức tin), thì những khiếm khuyết ấy phải được chấn chỉnh một cách thích hợp và đúng lúc” (Sắc Lệnh về Ðại Kết, 6).

Đaminh Phạm Xuân Uyển SDB (sưu tầm và biên soạn)