MỖI NGÀY MỘT GƯƠNG THÁNH: THÁNH GIÁO HOÀNG CLEMENT – 23/11

ĐẤNG KẾ VỊ TRUNG TRINH CỦA NGAI TÒA PHÊ-RÔ

(Thế kỷ I)

Thánh Clement sinh ra trong gia đình quyền quý Roma, là con của Nghị viên Faustimian. Thánh Phao-lô đã nhắc đến ngài trong lá thư gửi Tín hữu Phi-líp-phê, chương 4, khẳng định rằng Clement đã là việc cùng với ngài trong sứ vụ loan báo Tin Mừng và rằng tên của ngài đã được ghi trong Sổ Hằng Sống. Sau đó, thánh Clement đã được tấn phong giám mục bởi chính thánh Phê-rô. Ngài đã kế nhiệm ngai tòa tối cao từ thánh Linus, đấng kế vị trực tiếp của thánh Phê-rô, và trong Kỷ Yếu Tông Tòa có viết rằng ngài đã tại vị 9 năm, 2 tháng và 10 ngày từ năm 67 đến năm 76… cho đến triều đại của Vespasian và Titus trị vì Rome.

Chúng ta có thể nói rằng ngài đã bắt đầu tiếp quản Giáo Hội của Chúa với một tâm hồn luôn vang vọng những lời truyền dạy của các Tông đồ. Ngài là một trong số những vị nổi tiếng nhất trong số dòng dõi các vị giáo hoàng đã từng nắm giữ vương quyền và ngai toà Phê-rô. Dù sống trong cùng thành phố với Hoàng Đế Domitian, kẻ bức hại giáo hội, và phải đối mặt không phải với những kẻ thù bên ngoài nhưng là chính với sự chia rẽ và nổi loạn từ bên trong mới khiến những ngày tháng tại vị của ngài đầy sóng gió. Giáo hội tại Corinth đã bị chia rẻ bởi những xung đột nội bộ và các thành viên của Giáo hội tại đây đã chống đối quyền hành của hang giáo sĩ. Do đó, với quyền hạn của mình, thánh Clement đã phải can thiệp. Ngài gửi lá thư nổi tiếng cho các Tín hữu Corinthian. Ngài nhắc nhở họ về những bổn phận bác ái, và hơn hết là sự vâng phục đối với hàng giáo sĩ. Lời ngài đã không ra vô ích nhưng an hòa và trật tự đã được tái lập. Thánh Clement đã hoàn thành công việc của ngài trên mặt đất này không bao lâu sau đó, ngài đã hòa mình với dòng máu đức tin mà ngài đã học hỏi từ chính thánh Phê-rô để dạy cho muôn dân nước.

Les Petits Bollandistes: Vies des Saints, by Msgr. Paul Guérin (Bloud et Barral: Paris, 1882), Vol. 13; Little Pictorial Lives of the Saints, a compilation based on Butler’s Lives of the Saints and other sources by John Gilmary Shea (Benziger Brothers: New York, 1894).

Peter Trần Ngọc Đức SDB chuyển ngữ
Nguồn: sanctoral.com