MỖI NGÀY MỘT GƯƠNG THÁNH: THÁNH GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO EVARISTUS 26/10

VỊ BẢO VỆ KIÊN TRUNG CỦA NGAI TÒA KI-TÔ

(?-108)

Thánh Evaristus kế vị thánh Anacletus trên ngai tòa Phê-rô sau khi ngài  được bầu chọn từ cuộc bầu cử liền ngay sau cuộc đại bách hại thứ hai dưới triều vua Domitian. Vị hoàng đế này không hề biết rằng tòa thánh Ki-tô giáo đã đã được bảo vệ ở dưới địa đạo. Trong tài liệu Liber Pontificalis, Đức Tân Giáo Hoàng được miêu tả như sau:

“Evaristus, sinh tại Hy Lạp trong một gia đình Do Thái, có cha tên là Juda, người gốc Bethlehem, đã tại vị 13 năm, 6 tháng và 2 ngày, dưới triều vua Domitian, Nerva, và Trajan, từ thời quan chấp chính Valens và Veter (96) cho đến thời Gallus và Bradua (108). Triều đại giáo hoàng bị chia cắt giữa các linh mục và các quan trấn ở Roma. Qua một sắc lệnh, ngài đã lập 7 phó tế phụ tá giám mục và phục vụ như là những chứng tá của ngài. Suốt 3 cuộc truyền chức mà ngài cử hành vào tháng 12, ngài đã tấn phong 6 linh mục, 2 phó tế, và 3 giám mục được chỉ định cho các nhà thờ khác nhau. Evaristus đã nhận triều thiên tử đạo và được an tang bên cạnh Thánh Phê-rô trong Vatican, vào ngày thứ sáu tháng 11 theo thời lịch (tức là ngày 25 tháng 10 năm 108). Ngai tòa giáo hoàng trống ngôi suốt 19 ngày.”

Các tu sĩ Bollandists giải thích hai đoạn văn bản trên như sau: thánh Anacletus đã truyền chức cho 25 linh mục cho thành Roma; thánh Evaristus hoàn thành cơ cấu này bằng cách cắt đặt các ranh giới cho mỗi ngai tòa, và hoàn thành những nơi còn trống tòa do việc bách đạo suốt thời Diocletian gây ra. Bằng sắc chỉ, ngài đã truyền cho 7 phó tế làm tạo thành đoàn rước cho giám mục, chúng ta tìm thấy thư đầu tiên của thánh Anacletus đoạn văn giúp cho chúng ta nắm bắt và thấu hiểu kỷ luật của giáo hội thời sơ khai. Trong đó, có những yếu tốt phong phú khác biệt đã tồn tại trong giáo hội từ những năm đầu như: những đầu óc ngạo mạn, những tâm hồn đố kỵ, những trái tim tham vọng. Họ không thể mang được ách vâng phục và những cuộc nổi loạn và gièm pha không ngớt của họ đã mài mòn lòng kiên nhẫn của chính các Tông đồ. Do đó các phó tế là người bảo vệ của Giáo hoàng khỏi những hoạch định xấu xa của họ.

Tương như thế, thánh Ignatius, Đức Giám Mục nổi tiếng của Antioch, cho rằng Thánh Giáo hoàng Evaristus đã hiến dâng mạng sống của mình qua triều thiên tử đạo. Dù cho các dấu tích về việc tử đạo của ngài đã mất nhưng chúng ta ta biết rằng chính đức tin anh dũng và lòng sùng mộ ấy đã hiệp nhất các giáo hội phương đông với phương tây. Ngài thường được miêu tả với một thanh kiếm vì ngài đã bị chém đầu, hoặc là với một máng cỏ vì người ta tin rằng ngài được sinh ra ở Bethlehem, từ nơi mà cha ngài đã di cư đi.

Suy niệm:

Các môn đệ của các tông đồ, qua việc siêng năng nguyện ngắm về các sự trên trời, đã vô cùng say mê khi được chiêm ngắm trước cuộc sống mai hậu đến độ họ dường như chẳng còn cư ngụ trên thế gian này nữa vậy. Nếu các Ki-tô hữu coi trọng và đặt lòng trí họ hướng về những sự thế gian mà mất đi viễn ảnh về đời sống vĩnh cửu, họ không còn được sinh động bởi tinh thần của các vị thánh tiên khởi nữa, và như thế họ đã hóa ra con cái thế gian này, trở nên nô lệ cho những phù vân và đam mê bất chính của nó. Nếu chúng ta không sửa đổi những sai lạc của tâm hồn và kiện cường đời sống nội tâm với những quyết định và thiên hướng của mình hướng đến tinh thần của Đức Ki-tô, chúng ta không thể là những kẻ thừa hưởng những lời hứa của Ngài.

Les Petits Bollandistes: Vies des Saints, by Msgr. Paul Guérin (Bloud et Barral: Paris, 1882), Vol. 12; Little Pictorial Lives of the Saints, a compilation based on Butler’s Lives of the Saints and other sources by John Gilmary Shea (Benziger Brothers: New York, 1894).

Ngọc Đức SDB (chuyển ngữ)
Nguồn: https://sanctoral.com/en/saints/saint_evaristus.html