MỖI NGÀY MỘT GƯƠNG THÁNH: THÁNH I-NHA-XI-Ô ANTIOKIA 17/10

CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN ANH DŨNG CỦA ĐỨC KI-TÔ

(c. 107?)

Sinh trưởng ở Syria, vào khoảng năm 50, I-nha-xi-ô cùng với bạn mình là Polycarp, là những người từng được nghe những lời dạy bảo của thánh Gioan Tông đồ. Ngài là vị giám mục thứ ba và được chính bàn tay của các tông đồ Chúa Giêsu phong chức giám mục cho.

Ngài có những phẩm chất và đức tính nguyên tuyền của một mục tử lý tưởng và của một chiến sĩ chân thật của Đức Kitô. Khi cơn bão tố của cuộc bách đạo  của hoàng đế Đôminitianô tác động vào các Kitô hữu tại Syria, thì ngài luôn tỉnh thức và không mệt mỏi trong các cố găng gợi hứng hy vọng và sức mạnh cho đoàn chiên còn non yếu của ngài. Dịp hòa bình vắn vỏi xẩy đến an ủi ngài rất nhiều. Nhưng đó chỉ là cho đàn chiên, chứ riêng ngài thì vẫn khao khát được ốm ấp trọn vẹn đời môn đñeä của Chúa Giêsu, tức là xuyên qua cả cái chết vì đạo.

Đó là vào khoảng năm 107, hoàng đế Trajan sau những chiến thắng lẫy lừng chống lại quân Scyths và quân Dacians,muốn thực hiện môt sự thống trị toàn hảo của ông, nên đã buộc các Kitô hữu và các người ngoại giáo phải cùng thờ các thần linh ngoại đạo. Ai từ chối thì tính mạng bị đe dọa. Thánh I-nha-xi-ô đã dùng mọi biên pháp để đánh bại mối đe dọa này. Hoạt động của ngài sớm bị bạo lộ. Khi Trajan ghé thăm Antiokia và buộc các Kitô Hữu phải chối đạo hoặc chịu chết. I-nha-xi-ô cương quyết không chối bỏ đức tin và do đó bị án phải tới Rôma để   chịu các thú dữ hành hình và ăn thịt.

Trên đường từ Antioch đến Rôma để chịu tử đạo, Ðức Giám Mục I-nha-xi-ô đã viết bảy lá thư nổi tiếng. Năm lá thư cho các Giáo Hội ở Tiểu Á; khuyến khích các Kitô Hữu trung thành với Thiên Chúa và vâng lời bề trên. Ngài cảnh giác họ hãy đề phòng những giáo thuyết lầm lạc, và dạy bảo họ những chân lý vững chắc của đức tin Kitô Giáo. “Từ Syria tới Rôma, cha đã phải chiến đấu với các thú dữ, cả trên đường bộ lẫn đường biển, suốt ngày và đêm, vì cha bị trói giữa 10 con báo, và ở giữa đám lính ngày càng trở nên khó chịu, khi cha càng cố gắng tử tế với họ.” Bất chấp những gian khổ đó, cuộc hành trình của ngài được tất cả các giáo đoàn mà ngài đi qua chào đón với sự tôn kính và sự khích lệ.

Sau cùng khi tới Smyrna, ngài gửi lá thư thứ sáu cho bạn học của ngài là Đức Giám Mục Spolycarp, là người sau này cũng tử đạo vì đức tin. Lá thư sau cùng viết cho các tín hữu Rôma, ngài xin họ  đừng ngăn cản ngài chịu tử đạo. “Ðiều duy nhất tôi xin các bạn là hãy để tôi được tự do dâng hiến máu tôi cho Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa của Thiên Chúa, ước chi tôi được nghiền nát dưới nanh thú dữ để trở nên bánh tinh tuyền của Ðức Kitô.”

Lời ước của ngài đã được thể hiện, và Ðức I-nha-xi-ô từ trần dưới nanh vuốt của sư tử ở Colosseum năm 107.

Lời Bàn

Ðiều quan tâm lớn lao của Thánh I-nha-xi-ô là sự hiệp nhất và trật tự trong Giáo Hội. Lớn lao hơn nữa, là ngài ao ước được tử đạo hơn là chối bỏ Ðức Giêsu Kitô. Không phải vì sự đau khổ mà người ta chú ý đến Thánh I-nha-xi-ô, nhưng là vì tình yêu Thiên Chúa đã giữ vững ngài. Ngài biết cái giá của sự trung tín và không chối bỏ Ðức Kitô, dù có phải mất mạng sống.

Lời Trích

“Cùng với các Giáo Hội của Thiên Chúa ở Smyrna, tôi chào mừng các bạn. Các giáo dân đã an ủi tôi trong mọi phương cách, cả về phần xác lẫn phần hồn. Xiềng xích tôi mang vì Ðức Giêsu Kitô, như nài xin tôi hãy hân hoan trên con đường tiến đến Thiên Chúa, và tôi thúc giục các bạn: hãy kiên trì trong sự hoà thuận với nhau và trong sự cầu nguyện chung” (I-nha-xi-ô Antioch, Thư Gửi Giáo Ðoàn Tralles).

Lm. Đa-minh Phạm Xuân Uyển SDB (sưu tầm và biên soạn)