MỖI NGÀY MỘT GƯƠNG THÁNH: THÁNH SỬ LUCA 18/10

NGƯỜI KHẮC HỌA LÒNG TRẮC ẨN CỦA THIÊN CHÚA

Lu-ca là một trong bốn thánh sử biên soạn bốn sách Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô. Ngài là tác giả của cuốn Tin mừng thứ ba. Dù không gặp gỡ Đức Giê-su Ki-tô mặt giáp mặt, nhưng trong chính trong Tin Mừng mà ngài biên soạn, ngài đã nói rằng ngài biết đến Đức Giê-su qua cuộc nói chuyện với nhân chứng đích thực đã từng sống cùng với Đức Ki-tô và chứng kiến cái chết cũng như sự phục sinh của Ngài. Được nghe những câu chuyện về Đức Ki-tô, ngài đã trở nên tín hữu và viết sách Tin mừng này để những người khác cũng nhờ đó mà biết đến và yêu mến Đức Giê-su.

Thánh sử Lu-ca là một bác sĩ và đồng hành với thánh Phao-lô Tông đồ trong chuyến truyền giáo thứ hai của ngài. Kỳ thực, Thánh Phao-lô gọi ngài là “người thầy thuốc đáng mến” (Col 4:14). Bởi vì ngài lo lắng cho những nhu cầu thể lý của người khác, Thánh Lu-ca là quan thầy của tất cả các bác sĩ. Ngài cũng là thánh quan thầy của các nghệ sĩ vì người ta tin rằng chính ngài đã vẽ nên bức chân dung của Đức Maria, Mẹ Đầy Ơn Phúc của chúng ta.

Trong Tin mừng của ngài, thánh Lu-ca giúp chúng ta biết được Đức Giê-su quan tâm đến người bệnh tật, nghèo khổ cũng như những ai đang cần đến sự giúp đỡ, cần đến lòng thương xót và sự tha thứ. Ngài nói với chúng ta rằng Đức Giê-su đến để cứu tất cả mọi người. Qua Tin Mừng của ngài, chúng ta học được lòng cảm thương và chăm lo của Đức Giê-su dành cho mọi người. Một vài câu chuyện nổi tiếng về Đức Giê-su được tìm thấy trong Tin mừng thánh Lu-ca như: Người Samaritano nhân hậu (Lc 10:29-37) và Người Con Hoang Đàng (Lc 15:11-42).

Biểu tượng của Tin mừng theo thánh Lu-ca là con bò, một loài động vật được hiến  tế như của lễ dâng lên Thiên Chúa trong thời xưa. Trong khi viết về Đức Giê-su, ngài nhắc chúng ta nhớ đến hy lễ toàn thiêu mà Đức Giê-su đã hiến dâng để cứu chuộc muôn người qua cái chết trên thập giá và sự phục sinh của ngài.

Thánh Lu-ca cũng là tác giả của sách Công vụ tông đồ. Trong đó, chúng ta học biết về Chúa Thánh Thần hiện xuống như thế nào, về các công cuộc của các tông đồ, đặc biệt là về thánh Phao-lô; và về Hội Thánh đã lớn lên như thế nào trong thế gian. Ngài là người được cho là đã giữ được liên lạc với thánh Phao-lô suốt thời gian thánh nhân ở trong tù cho đến khịu tử đạo.

Chúng ta mừng kính những đóng góp và việc phục vụ mà thánh Lu-ca cống hiến cho Giáo hội vào ngày 18 tháng 10 hằng năm. Chúng ta nhớ rằng Tin mừng của ngài tiếp tục giúp chúng ta biết và yêu mến Đức Giê-su nhiều hơn. Tin mừng của ngài cũng nhắc nhớ chúng ta tìm ra cách thức để bắt chước Đức Giê-su qua việc ra đi để giúp đỡ anh chị em đang cần  kíp.

Ngọc Đức SDB chyển ngữ
Nguồn: www.sacredsource/luke-the-evangelist