Một số câu hỏi vui về các thánh!

1. Thánh nào có 3 linh hồn.
2. Thánh Tông đồ nào là người Huế.
3. Thánh nào bỏ tu rồi nhưng vẫn làm thánh.
4. Thánh nào điệu (làm dáng) nhất.
5. Thánh nào “dê” nhất. (cười).
6. Cửa Thiên đàng làm bằng gì.
7. Tất cả những người nam có cái gì mà ông Adam không có.
8. Thánh nào không có linh hồn.
9. Con vật nào thích Chúa Giêsu nhất.
10. Thánh Gioan Tẩy giả có bao nhiêu tên, hãy kể ra? (6 tên trở lên).

Trả lời:

Câu 1: Gia đình thánh gia
Câu 2: Thánh NICODIMO
Câu 3: Cha thánh Giu se ( vì đã lập gia đình rồi)
Câu 4: Các Thánh Thiên Thần
câu 5: Thánh Giacobe Giebede
Câu 6: Làm bằng ” Nước” ( Nước Trời..)
Câu 7: Cái xương sườn( bà Eva đang giữ dùm hihihi)
Câu 8: Thánh đường
Câu 9: Con chiên
Câu 10: Gioan tẩy giả, tiền hô, Gioan Baotixita, tiếng hô trong hoang địa, ngôn sứ của đấng tối cao ( Lc 1,76), người dọn đường ….