Một số Hình ảnh và Video Clip về Đại Lễ Mừng 35 năm Bổn Mạng Cộng Đoàn Vinh Sơn Liêm

Hình ảnh

Mời vào xem các video tại đây:

http://www.vinhsonliem.org/2015/11/12/mot-so-hinh-anh-va-video-clip-ve-dai-le-mung-35-nam-bon-mang-cong-doan/