Một ví dụ về chương trình tu hành

Thụy Ng. chuyển ngữ

Sau đây là một ví dụ về chương trình tu hành của dòng Don Bosco tại Úc

Giả sử như bạn ở Úc và quyết định vào dòng Don Bosco thì chương trình như thế nào?
Trước tiên, bạn sẽ trải qua thời kỳ sống trong thời gian gọi là Nhà Thử, thường thường là một năm; thời gian này đòi hỏi ít nhất là sáu tháng. Trong khi tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên với gia đình của mình, người thử sinh sẽ tham gia vào một cộng thể là một trong những chi nhánh của Dòng ở Úc. Người thử sinh có thể tiếp tục bất cứ những gì mình đang làm, hoặc là học hành, hoặc là việc làm mà bạn đang làm và, đồng thời xem xét, tìm hiểu về cuộc sống dòng Don Bosco và tham dự vào một vài hình thức làm việc cho giới trẻ của dòng.

Tiếp theo đó là một năm của nhà tập, tục lệ dòng Don Bosco ở Úc là các tập sinh sẽ tụ tập về sống tại cộng thể ở Lysterfield, tiểu bang Victoria. Khi người tập sinh đã trải qua một chút cuộc sống tu trì của dòng, tìm ra những phương cách tìm hiểu về đức tin và tùy vào ý Chúa muốn, người ấy sẽ bắt hiến dâng cho Ngài cuộc đời để phục vụ cho giới trẻ trong tinh thần Don Bosco. Người tập sinh sau năm đầu nhà tập sẽ được khấn tạm thời và trở thành một thành viên Salesian of Don Bosco và bắt đầu chương trình học Triết và Thần trong vòng hai năm. Trong những năm học này bạn luôn luôn có cơ hội để làm việc cho giới trẻ.

Sau hai năm đầu học, là hai năm thực tập, trong hai năm này, bạn sẽ làm việc toàn thời ở một trong những cộng thể của dòng Don Bosco, tùy theo khả năng của bạn.

Người chủng sinh, sau hai năm thực tập, sẽ được trở lại cộng thể nơi có các chủng sinh khác để học một khóa học thần học bốn năm, hết thời gian này thì khóa học để thụ phong linh mục sẽ được hoàn tất để chuẩn bị cho thời gian chịu chức linh mục. Trong giai đoạn này, người thầy sẽ có thời gian để hoàn thành việc học để lấy bằng cấp. Hoặc nếu bạn không muốn trở thành linh mục mà là một người thầy vĩnh viễn thì bạn sẽ bắt đầu học để lấy những bằng cấp mậu dịch (trade qualifications).

Bạn sẽ học hỏi được những gì từ cuộc sống tu hành của dòng Don Bosco?

Đây là một điều khá quan trọng mà Chúa Kitô đã trả lời cho thánh Phêrô. Khi một người Salesian trẻ đặt câu hỏi với Bosco Don, người đã trả lời:

“Lương thực, Công việc và Nước Trời.”

Trong cuộc sống của người Salesian Don Bosco sẽ có những thử thách trong việc hiện diện với giới trẻ. Đây là cơ hội để phát triển những tài năng và sáng kiến của bạn. Và cũng là cơ hội để sống một cách có giá trị, sẽ giúp bạn được tự do trong việc yêu thương tha nhân. Trong công việc “cứu rỗi” những người khác, bạn sẽ “cứu rỗi” chính bạn.