Mùa hồng ân

Mùa chay giai đoạn hồng ân
Chúa Trời mời gọi ân cần thân thương
Hãy từ bỏ đừng vấn vương
Những gì tội lỗi xa đường chính ngay
Hãy về và hãy đổi thay
Lắng nghe lời Chúa trên tay đong đầy
Đong đầy tình Chúa mê say
Đong đầy ơn Chúa ngất ngây tâm hồn
Xa rời giả dối đa ngôn
Sống đời nhịn nhục thua hơn làm gì
Lời Ngài ta hãy thực thi
Sống đời con Chúa ra đi loan truyền
Truyền rao chân lý nguyên tuyền
Cho lương dân khắp mọi miền mọi nơi
Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Con Ngài xuống thế làm người như ta
Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha
Giúp ta hoán cải xót xa tội tình
Nhìn nhận lỗi phạm của mình
Giao hòa với Chúa nghĩa tình tha nhân
Khiêm nhường xin Chúa thi ân
Ăn chay để lãnh phúc phần Ngài ban
Sẻ chia cơm bánh trần gian
Cho người nghèo đói lang thang vỉa hè
Cầu nguyện và biết lắng nghe
Tạ ơn Chúa đã chở che đêm ngày.

Nguyễn thanh Trúc