Mùa Vọng


Gió mùa cứ đổ tháng mười hai

Mùa Vọng thường niên Chủ Nhật đầu

Ngọn Nến lung linh lan sắc tím

Cây Thông kết tủa lá mầu xanh

Bốn tuần phủ kín niềm hy vọng

Chờ đợi màn đêm Chúa giáng trần

Tín hữu răn mình lời Chúa dạy

Tôn thờ cứu thế đạo trong tâm

Giáng sinh nguyện cầu giấc mộng lành

Đông chí tàn tụy đón xuân sang

Muôn hoa khoe sắc đua nhau nở

Muông thú tung tăng sống vĩnh hằng.


Tuấn La Roja