MỪNG KÍNH LỄ MÂN CÔI

Để chuẩn bị tâm hồn mừng kính Lễ Rất Thánh Mân Côi, Hội Mân Côi Việt Nam Úc Châu Giáo xứ St Margaret Mary’s Brunswick ưu ái được Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. Tổng đặc trách Hội Kinh Mân Côi Đaminh Việt Nam giảng thuyết giúp các hội viên Hội Mân Côi Việt Nam Úc Châu cử hành thánh lễ Rất Thánh Mân Côi năm 2016, xin kính mời các hội viên va quí vị tham dự chương trình chẩn bị và mừng lễ như sau:

–      29/9/2016 lúc 7pm lần Chuỗi kinh Mân Côi, Giảng thuyết và Thánh lễ

–      30/9/2016 lúc 7pm lần Chuỗi kinh Mân Côi, Giảng thuyết và Thánh lễ

–      1/10/2016 lúc 7.15pm lần Chuỗi kinh Mân Côi, Giảng thuyết và Thánh lễ

–      2/10/2016 lúc 3.00pm giờ Chầu Lòng Chúa Thương xót, 4pm: Chia sẻ do sơ Tổng quyền Dòng Đaminh Giáo phận Xuân Lộc Sr Maria Madalena Phạm Thị Huy OP.

–      5.00pm: Rước kiệu Đức Mẹ từ Trung tâ Thiên Ân vào Thánh đường, nghi thức tận hiến cho Mẹ và Thánh lễ

–      6.30pm: Tiệc mừng

Mọi chi tiết xin liên lạc văn phòng giáo xứ St Margaret Mary 51 Mitchell St Brunswick Vic 3056 Mobile 0412 560 445