Mừng kính Thánh ĐA-MINH – Thơ Đạo

ThanhDaminh

Trong những lúc, dầu sôi lửa bỏng,
Giáo Hội ta, bị công phá tứ bề,
Do lạc giáo kéo bè, kéo cánh,
Gieo lòng người những giáo lý Satan.

Đức Giáo Chủ, đêm ngày cầu nguyện,
Xin Chúa thương ban sức mạnh dẹp tan,
Khẩn cầu Mẹ, ra tay nâng đỡ,
Lời nguyện cầu đã thấu tới Thiên Cung.

Chúa đã thương, sai sứ giả của Người
Với sức trợ Mẹ Maria Thánh mẫu
Ngọn đuốc sáng Đaminh tiến bước
Chuỗi Mân Côi nắm chắc trong tay
Cùng hợp với muôn người nguyện ngắm
Kinh Mân Côi, vang vọng khắp nơi nơi

Với giọng nói, Chúa Thánh Thần tác động
Lúc sớm hôm, cũng như lúc chiều tà
Ngài nhiệt huyết, hăng say thuyết giảng
Giúp mọi người tìm về Chúa yêu thương
Nhờ ơn Chúa, đánh tan bè lạc giáo
Người người vui ca tụng Chúa trên trời

Ngọn đuốc sáng Đaminh, luôn rạng rỡ
Chúa yêu thương, chúc phúc, đồng hành
Nâng Ngài lên, bậc Hiển Thánh vinh quang
Gương chiếu tỏa, người người noi bước

Nguyện Thánh Nhân luôn nâng đỡ, phù trì
Giúp chúng con, trên bước đường dương thế
Noi gương Ngài, sống trọn nghĩa hiếu trung
Vâng ý Chúa trong vui buồn, sướng khổ
Sống chứng nhân, bằng chính cả cuộc đời
Hầu danh Chúa được mọi người ca tụng
Ngày về trời, vui hưởng phúc Thiên Cung.

Antôn Lương Văn Liêm

Nguồn: Don Bosco Việt Nam