Mừng Thánh Bổn Mạng

Hôm nay Giáo Hội kính mừng
Mừng hai Đấng Thánh âm thầm hiến dâng
Bông hoa xinh đẹp vô ngần
Hoa Huệ thơm ngát ngút ngàn tầng mây

Ân huệ hai Đấng tràn đầy
Thiên Chúa chúc phúc ban đầy ơn thiêng
Hôm nay mừng các Thánh hiền
Thân Phụ Thân Mẫu Mẹ Hiền thế gian.

Con xin Kính Mừng ngày bổn mạng của Hai Thánh Gioan Kim và Thánh Anna là Song Thân của Đức Mẹ Maria.
Nguyện xin Thánh Anna là Thánh bổn mạng của con, xin Ngài luôn luôn gìn giữ và chở che con trong tình yêu thương, và xin Ngài dạy bảo con biết cách sống âm thầm và dâng hiến bất cứ những gì xứng đáng nhất, đẹp lòng nhất đến với Thiên Chúa Cha dù chỉ là những gì đơn sơ nhất và nhỏ bé nhất trong cuộc đời con. Amen.

Hạt Bụi Tường Linh