Nam Lỗ Giáo Xứ Quê Tôi

Hội Thánh dạy ta năm Mùa chính,
Mùa Vọng dọn đường chờ Chúa đến,
Giáng Sinh về đất trời mừng vui,
Mùa Thường Niên dài nhất trong năm
Mùa Chay Thánh giục lòng ta sám hối
Mùa Phục Sinh Chúa sống lại hiển vinh.
Anh em ta bước vào Mùa Chay Thánh
Bốn mươi ngày sáng tối canh tân,
Giục lòng anh canh thức sẵn sàng,
Giục lòng em vững vàng đổi mới,
Đức Ki- tô phục sinh vinh thắng
Đã đổi thay hoàn toàn thế giới
Cho đời em tràn trề nhựa sống
Cho đời anh mạnh mẽ đức tin,
Mùa Chay bắt đầu với lễ Tro,
Tro giục lòng em nên sám hối,
Tro giục lòng anh hãy ăn năn
Thân phận con người mong manh quá
Sáng sớm hoa nở chiều tàn úa
Thứ Tư lễ tro em kiêng thịt,
Thịt ngan thịt ngỗng, thịt bò khô…
Chớ có nên ăn, kẻo mất Chay,
Thịt đó bên ngoài kiêng dễ lắm,
Thịt ở trong lòng khó lắm thay,
Thịt hờn thịt giận thịt điêu ngoa
Thịt sinh ham muốn điều bất chính,
Thịt chửi mẹ cha mắng ông bà,
Thịt đó nên kiêng chớ có làm,
Chớ để lòng ta nhiều tội lỗi.
Chẳng được bình an những ưu phiền
Em ơi hội Thánh dạy Mùa Chay
Siêng năng cầu nguyện hằng liên lỉ
Hãm mình ép xác, chớ tham lam
Bác ái yêu thương ta tha thứ
Cuộc đời như thế mới là Chay,
Chớ có nên như phường giả dối
Việc lành phúc đức chúng phô trương
Ăn chay, hãm mình trông thiểu não
Cầu nguyện ba hoa chốn phố phường
Nếu sống như thế sẽ tiêu vong….
Dân Nam Lỗ