Nguyện Cầu

Tiếng đạn bom rơi vào quên lãng

Chỉ mẹ già khuya sớm cầu kinh

Trẻ tung tăng đi đến giáo đường

Con sống trong tình yêu nhân loại

Dù nhận biết bao điều gian khổ

Than xác con tận nổi khốn cùng

Lời cầu kinh trong buổi chiều buông

Vẫn vui kinh hòa bình vang vọng…..

Hôm nay màu tím buồn giăng kín

Mây đen về u ám trời xanh

Mắt trẻ thơ ngơ ngác bất lành

Mẹ già lặng lẽ thêm lời khấn

Mẹ TaBao hôm nay buồn quá

Bão tố về đen tối thê lương

Mắt cay sè nỗi sợ còn vương

Dưới chân mẹ dâng lời xin khấn

Xin chúng con bền chân vững bước

Chẳng sợ trước bách hại tràn lan

Vững đức tin không lùi bước satan

Gương thánh tử còn trong tiềm thức

Quyết giữ trung kiên lòng trung tín

Trọn tâm hồn lời chúa còn vang

Chịu đựng thứ tha như lời vàng

Trước quỷ dữ không hề khuất phục

Con xin dâng lên mẹ TaBao
Ngày 13 tháng 4 năm 2010
Bùi Thị Cúc