Nó tưởng mình là cái bô à? – chuyện vui

Con 4 tuổi, nằm chơi với bố. Bố bảo: “Ô tay Quỳnh Phương của bố có cái nốt ruồi đây này!”

– Nốt ruồi gì hả bố?

– À, đây là con ruồi nó bay qua, nó ị vào đấy con ạ

– Thế nó tưởng mình là cái bô hả bố!?