NÓI THẦM

Một cậu bé cùng mẹ đi lễ nhà thờ. Bỗng nhiên, cậu mót tiểu nên nói với mẹ:
– Mẹ ơi, cho con đi tiểu.
Bà mẹ nghiêm mặt:
– Con không được nói từ “đi tiểu” trong nhà thờ. Lần sau nếu buồn, con hãy bảo là muốn “nói thầm”, như thế sẽ lịch sự hơn.
Tuần sau, cậu bé đi nhà thờ với bố, và cậu lại buồn đi tiểu. Cậu nói với ông bố:
– Bố ơi, con muốn “nói thầm”.
Ông bố gật đầu:
– Được rồi. Hãy nói thầm vào tai bố đây này.