NỤ CƯỜI HÔN NHÂN

Hôn nhân là chuyện cả đời

Cần có nụ cười tô đẹp đời nhau

Cuộc đời vốn dĩ khổ đau

Ưu sầu tránh được càng nhiều càng hay

Dù không ăn ớt vẫn cay

Nên cần làm ngọt, đừng đày đọa nhau

Cuộc đời là cuộc bể dâu

Hôn nhân cũng lắm khổ đau từng ngày

Ngày mai nhờ bởi hôm nay

Chồng đàn vợ hát chung bài tình ca

Yêu thương đầy ắp căn nhà

Dù trẻ hay già vẫn hạnh phúc luôn

Sớm khuya nhịn nhục là thường

Nhịn dù có Nhục vẫn thương suốt đời

Hôn nhân là chuyện cả đời

Cần có nụ cười tô đẹp đời nhau

TRẦM THIÊN THU