Thánh Ca – Nước Mắt Chiều Canvê

Nước Mắt Chiều Canvê
Sáng tác: mân Côi
Trình Bày: Thùy Loan

https://www.youtube.com/watch?v=ef54N7UDHw4&list=PLHE2eA-_udTg8Tgo547DBTr0Ea9zsDkRc

Chặng thứ Mười Ba: Đưa xác Chúa xuống khỏi thập giá – Tình yêu mạnh hơn sự chết