Nước Trời Ưu Tiên

Lc 12,24-31

Những con chim quạ ngoài đồng

Không gieo không gặt cũng không có gì

Chẳng con nào phải chết đi

Anh em quý giá so gì với chim

Đừng lo lắng quá kiếm tìm

Nhu cầu vật chất mà dìm mất đi Nước Trời lộng lẫy phương phi

Còn bông hoa huệ rất chi mĩ miều

Không thêu dệt giữa nắng chiều Mà sao sắc đẹp gây nhiều say mê

Salomon sang trọng mọi bề

Cũng không mặc đẹp bằng hoa huệ nầy

So anh em hoa sao tầy

Quan phòng phó thác mọi ngày chớ quên

Hết lòng con thảo Cha hiền

Nước Người ta phải ưu tiên trong đời

Nhu cầu khác Người biết rồi

Yêu thương quảng đại Người thời ban cho

Ngô xuân Tịnh