PHỤC VỤ TANG LỄ CÔNG GIÁO

Nhóm Thiện Nguyện Nicôđêmô – Sydney

Công Việc:
Tùy theo nhu cầu của Tang Quyến, Nhóm sẽ cốgắng tiếp giúp, hướng dẫn:
– Các việc cần làm ngay khi có người thân từ trần.
– Những liên hệ với quý Cha, Ban Mục Vụ, nhà thờ, nhà quàn…
– Cho mượn các vật dụng cần thiết.
– Tổ chức đọc kinh tại tư gia, nhà quàn.
– Điều hợp các nghi thức trong Tang Lễ.
– Hát lễ khi không có ca đoàn.
– Giới thiệu người: Chụp hình, quay video, làm hoa tang, làm booklet…
– Đăng Cáo Phó, Cảm Tạ, các hình ảnh trong Tang Lễ trên website.
– Giúp thực hiện Cáo Phó, Cảm tạ đăng trên các báo Việt ngữ.
– Mỗi khi cần các tài liệu về Tang Lễ, xin mời vào Website: www.sydneyniemtin.net
TRANG NHÀ CỦA NHÓM THIỆN NGUYỆN NICÔĐÊMÔ CÓ NHIỀU TÀI LIỆU VỀ TANG LỄ.
Với trên 14 năm phục vụ các Tang Lễ tại Sydney, Nhóm làm việc thiện nguyện, hoàn toàn miễn phí.  Mỗi khi cần xin đừng ngại liên lạc với đại diện của nhóm:
Anh Nguyễn Vàn Thắng, điện thoại: 0488 988 946 & 9711 8534 Email: vanthang@optusnet.com.au