Phục Vụ Và Gia Đình

Vầng Dương

Trong tâm tình cùng hợp với các anh chị trong ban đại diện cộng đồng công giáo

Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne, vào ngày 14.9.2019 và cũng là tâm tình của năm thánh hóa gia đình, đặc biệt Mẹ Giáo Hội mời gọi chúng ta cùng đồng hành với mọi gia đình, nhất là những gia đình đang gặp khó khăn về mọi mặt.

Những anh chị em tham dự ngày tĩnh tâm, đa số đều đang sống trong ơn gọi hôn nhân, ơn gọi gia đình và chắc chắn trong gia đình của mỗi người chúng ta đều có những khó khăn riêng, mà chỉ có những người trong cuộc mới biết, mới hiểu được mà thôi, người xưa có câu:

“Cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh.”

Nói như thế không phải để chúng ta than vãn, để buông xuôi hay chán nản và bực bội, nhưng là để mỗi người chúng ta ý thức hơn, nỗ lực hơn, nhất là gia tăng đời sống Cầu Nguyện để vượt qua, vì chúng ta còn có nhiệm vụ cao cả và lớn lao mà Chúa đang chờ đợi nơi mỗi người chúng ta, ngoài việc sống tốt ơn gọi gia đình đó là phục vụ Giáo Hội. Nhưng để phục vụ Giáo Hội được thông qua việc phục vụ Cộng đoàn thì mỗi người chúng ta là người chồng, người vợ phải sống tốt vai trò mình trong gia đình. Cho nên đề tài được chia sẻ về cảm nghiệm của phục vụ và gia đình.

    Như vậy, sở dĩ đề tài này được chọn vì:

Tất cả chúng ta đây đều sống ơn gọi gia đình, và mỗi người chúng ta đều đang mang trên vai hai trách nhiệm: vừa trách nhiệm gia đình vừa trách nhiệm cộng đoàn. Và bây giờ với đề tài trên chúng ta cùng nhau chia sẻ về 3 trường hợp sau:   

1– Phục vụ trong tinh thần con cái Chúa.

    2– Vợ chồng đồng thuận chung tay phục vụ cộng đoàn.

    3– Chu toàn bổn phận là Nên Thánh.

  Với ý thứ nhất: phục vụ trong tinh thần con cái Chúa:

   Xin thưa, khi dựng nên Adong Eva.Thiên Chúa đã trao cho họ nhiệm vụ coi sóc và canh tác vườn địa đàng. Con người được mời gọi làm việc để tạo ra cơm bánh phục vụ việc nuôi sống bản thân và người khác, đồng thời làm việc cũng chính là cơ hội để mỗi người thăng tiến bản thân.     Chính ý muốn của Thiên Chúa muốn con người phải làm việc và làm việc chính là trách nhiệm và bổn phận của con người. Chúng ta là con cái Thiên Chúa và như vậy chúng ta được mời gọi làm việc như một người đầy tớ mà Thiên Chúa là Ông Chủ (dụ ngôn người đầy tớ trung thành luôn làm theo ý ông chủ.)

Chúng ta cũng là những người quản lý của Thiên Chúa, khi Người là Ông Chủ ban cho chúng ta nén bạc… chúng ta phải biết làm lợi cho Chúa.

Thưa cộng đoàn, với ý này tôi muốn nói trong mỗi người chúng ta Thiên Chúa là Ông Chủ cũng giao cho chúng ta những nén bạc khác nhau… Người 10 nén, người 5 nén, người 2 nén nhưng cũng có người chỉ 1 nén (dụ ngôn nén bạc.) Thiên Chúa ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau như vậy để chúng ta phục vụ cộng đoàn cách hiệu quả và phong phú.

Lịch sử nhân loại đã cho chúng ta thấy con người càng ngày càng văn minh và sáng tạo là nhờ quá trình làm việc. Càng làm việc, con người càng có nhiều sáng kiến, phát minh ra những điều tốt đẹp nhằm phục vụ lại cho lợi ích của cộng đồng.

Trong bối cảnh thực tế của cộng đoàn, các giáo xứ hôm nay, công việc của giáo xứ rất cần mọi người chung tay, góp sức xây dựng và đặc biệt một số người phải đảm nhận những trách nhiệm cụ thể trong hội đồng mục vụ giáo xứ và các hội đoàn nên phải cần dành nhiều thời giờ cho những công việc đó.

Một điều mà chắc chắn ai cũng hiểu là có những công việc trong cộng đoàn không phải ai cũng làm được. Cũng như những đầy tớ mà ông chủ giao cho 10 nén, tức là những người có khả năng và được cộng đoàn tín nhiệm, thì những người chồng hoặc người vợ của họ phải hy sinh nhiều hơn, phải chấp nhận và động viên khích lệ vợ hoặc chồng mình đón nhận và phục vụ cộng đoàn một cách vô vị lợi. Đó chính là phục vụ trong tinh thần con cái Chúa.

Với ý thứ 2: Vợ chồng đồng thuận chung tay phục vụ cộng đoàn:

Chúng ta là những người đóng vai trò chính trong gia đình, nên khi để người chồng hoặc người vợ phục vụ cộng đoàn tốt thì bắt buộc chúng ta phải thuận vợ, thuận chồng. Có nghĩa là người vợ hoặc chồng phải đảm đang công việc trong gia đình và phải hỗ trợ đắc lực để vợ hoặc chồng chu toàn bổn phận phục vụ cộng đoàn cho tốt. Gia đình và phục vụ cộng đoàn luôn luôn là hai yếu tố song hành, không thể tách rời khỏi nhau. Chỉ lo cộng việc gia đình mà không phục vụ cộng đoàn là lỗi bổn phận với Chúa và Giáo Hội. Nhưng nếu chỉ lo phục vụ cộng đoàn mà bỏ bê công việc trong gia đình cũng không thể được. Cho nên để trọn vẹn cả đôi bên thì đòi hỏi có sự đồng sức, đồng lòng của cả vợ hoặc chồng hỗ trợ tinh thần cho nhau. Phải là thuận hòa; che chở cho nhau, một trong hai gánh vác trách nhiệm gia đình để người kia yên tâm phục vụ nhà Chúa.

Với ý thứ ba: Chu toàn bổn phận gia đình và công việc cộng đoàn là Nên Thánh:

Chúng ta là con cái Thiên Chúa, chúng ta được sinh ra, được mời gọi sống ơn gọi gia đình và chính trong lúc này đây. Chúa đang mời gọi chúng ta tham gia vào công việc Giáo Xứ. Đó chính là vinh dự và hạnh phúc của chúng ta. Vậy chúng ta hãy đảm đang công việc trong gia đình và hãy dấn thân phục vụ cộng đoàn, đó chính là con đường Nên Thánh của chúng ta.

Lậy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con trong ơn gọi gia đình và Chúa còn mời gọi chúng con phục vụ cộng đoàn. Nhờ ơn Chúa mà chúng con có cơ hội phục vụ Chúa và anh chị em đồng loại và đó cũng là cơ hội để chúng con được Nên Thánh.

Xin Chúa giúp cho chúng con chu toàn bổn phận của mình để xứng đáng vào hưởng vinh quang của Chúa dành sẵn cho những đầy tớ trung tín ./.