Quen Quá

Trong kỳ thi lại môn vấn đáp, giáo sư hỏi:

– Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải?

– Dạ, năm ngoái em thi trượt, kỳ thi này là thi lại ạ!

– Vậy lần trước tôi hỏi cậu câu gì?

– Dạ, thầy hỏi: “Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải?”.