THƠ: SAI ĐI

Linh mục áo trắng, trắng như mây trời trắng,
Bước vào thánh đường, ánh nến sáng lung linh.
Chuông đổ dồn, nhã nhạc tấu du dương,
Dân thánh Chúa vui mừng ngày phúc ân mở hội.

Trầm hương lan tỏa trước tôn nhan Thiên Chúa,
Kyrie eleison lạy Chúa Trời xin Ngài thương xót,
Chúng con đây là tôi tá mỏng giòn,
Xin nâng đỡ, giữ gìn trong bàn tay của Chúa.

Gloria xin tôn vinh chúc tụng,
Chúa là Thiên Chúa, muôn ngàn đời chúng con tôn thờ kính.
Alleluia Chúa là Mục Tử tốt lành,
Chúa biết chúng con và chúng con biết Chúa.

Này con đây, present, con hiện diện,
I do, con thề hứa, con long trọng tuyên xưng.
Lạy Chúa Trời, trước thánh nhan Ngài, con phủ phục, “
Linh hồn thân xác này, xin trọn vẹn hiến dâng.
Con tim, khối óc, trí tuệ, tài năng,
Tình yêu, sức mạnh, con dâng Ngài tất cả.

Triều thần các thánh, cùng dâng lời khẩn nguyện,
Cửa trời mở ra, sức mạnh Chúa oai hùng.
Ơn Thánh Chúa tuôn trào cho toàn dân con cái Chúa,
Ôi lạy Chúa, quyền năng Ngài thật vô cùng cao cả.

Đôi bàn tay con, Chúa xức dầu phong chức thánh.
Chén rượu tinh tuyền, bánh thơm hương đồng nội,
Chúa đặt vào tay con, cho của lễ dâng lên.
Giesu hỡi, Chúa yêu con biết mấy!

Chúa tuyển chọn con làm linh mục đời đời của Chúa,
Con dâng Ngài này nhiệt huyết đời con.
Tim con đây và tình yêu nồng cháy,
Xin nhận lấy, xin sai đi, cho đồng lúa chín vàng được thâu hoạch.
Phương Thùy