Sống Trọn Vẹn Giây Phút Hiện Tại

Vầng Dương

Thời gian là vàng, không ai có thể nắm giữ được, dù chỉ là một tích tác, cái gì đã qua không bao giờ trở lại. Vui, buồn, hạnh phúc, chán nản, ưu sầu, tất cả chỉ còn là quá khứ. Một quá khứ với bao nuối tiếc, hối hận hay thỏa mãn?

Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên tôi theo hình ảnh của Ngài. Chúa dựng nên tôi với con người rất tốt đẹp:có lý trí, ý chí, hiểu biết, tự do, khả năng yêu thương, khả năng sáng tạo, khả năng tự hiến, khả năng phục vụ, khả năng dấn thân, khả năng đáp trả. Toàn bộ gia sản và vốn liêng quý báu mà tôi đang có, chính Thiên Chúa đã trao ban cho, tôi có quyền tự do để làm điều tốt hay điều xấu. Mục đích của tôi nhắm đến là gì? Ý nghĩa của cuộc đời tôi là gì? Tôi được phép chọn và được phép dùng mọi phương thế để đạt tới điều mình muốn.   Tôi chọn hạnh phúc hay bất hạnh?

Chúa ban cho chúng ta cuộc đời này và chúng ta có nhiệm vụ để hoàn thành cuộc đời mình bằng phương pháp, con đường mình đã chọn.

Một vĩ nhân đã nói: “sống nghĩa là đi, đến thiên đường”.  Tôi sẽ đi con đường nào và bằng cách nào để tới được Thiên đường?

Con đường đi tới Thiên đường mà Thầy Chí Thánh đã đi là con đường Tự Hiến, con đường Thập Giá, con đường bằng cửa hẹp, con đường đưa đến Đức Ái trọn hảo. Con đường đó tôi đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, với Đức Kitô, trong lòng Mẹ Giáo Hội qua các phương tiện cứu độ mà tôi nên biết tận dụng kín múc từng giây phút. Con đường đó tôi cùng đi với Đức Kitô là Anh Cả của tôi cùng với mọi anh chị em đồng loại, nghĩa là tôi phải sống tình hiệp

thông trong mọi mối tương quan với Chúa, với anh chị em, với chính mình. Sống trọn vẹn từng giây phút là tôi đón nhận cuộc đời mình như nén bạc Chúa giao. Tôi sẽ cố gắng hết mình làm tròn đầy nén bạc đó trong khả năng của tôi cùng với ơn Chúa và sự nâng đỡ của mọi người. Tôi khiêm tốn cầu xin Chúa giúp sức khi tôi bắt tay vào việc, vừa làm việc tôi vừa thầm thì cầu nguyện, tôi đón nhận một cách vui vẻ về sự góp ý của người khác, bằng lòng với thành quả mà mình đã cố gắng hết sức làm.

Tôi làm việc với mục đích duy nhất là cho đẹp lòng Chúa và mưu ích cho tha nhân cũng như thánh hóa bản thân, tôi không làm để tìm lời khen, để được ca tụng. Khi công việc hoàn thành tôi nói với Chúa “Con chỉ là đầy tớ vô dụng, phải chu toàn bổn phận của mình, mọi sự con dâng cho Đức Kitô, để cùng với hy lễ trên Thánh Giá và trên bàn thờ của Người dâng lên Thiên Chúa Cha hiến lễ cuộc đời mình mỗi giây phút. Sống đẹp lòng Chúa từng giây phút là tôi sống và làm việc với ý ngay lành, thiện tâm, thiện chí. Duy nhất một ý nguyện mà tôi hướng đến và chú tâm tìm kiểm như kinh lậy Cha mà tôi đọc hàng ngày: Xin cho Danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến và Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời và chính trong cuộc đời của tôi.

Chính Thánh Tông Đồ dân ngoại đã nói trong thư gửi cho Ephexo: “sống đức tin là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả những ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tầm vóc viên mãn trong Đức Kitô. Như vậy, sống đức tin là sống trong sự thật và tình bác ái, chúng ta sẽ lớn lên mọi phương diện, vươn tới Đức Kitô vì người là đầu. Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau và toàn thân được kết cấu chặt chẽ, nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình.”

Mọi gân mạch đó chính là các bí tích mà chúng ta được lãnh nhận từ Chúa qua Giáo Hội. Mỗi chi thể đó chính là mỗi người chúng ta trong thân thể Chúa Kitô là Giáo Hội, mỗi chúng ta cố gắng chu toàn bổn phận của mình trong bậc sống hằng ngày. Như thế, hy vọng tôi được nghe lời Chúa phán: “hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ nguoi”.