Stop Word tự động tạo khoảng trống (auto space) khi đánh tiếng Việt

Đánh bài trong Word đôi khi bực mình vì cái vụ Word hiểu lầm tiếng Việt và tự động tạo space (auto space) khi ta đánh tiếng Việt.  Xin theo hướng dẫn sau:
Word phiên bản 2003

Để stop Word tự động tạo space trong Word 2003, mở Word lên và làm như sau:

1. Nhấn vào “Tools”

2. Nhấn vào “Options”

3. Nhấn vào “Edit”

4. Nhấn vào “Smart Cut and Paste”

5. Nhấn vào “Settings”

6. Bỏ dấu tick ở “Adjust sentence and word spacing automatically”

7. Nhấn “Ok”

Vậy là xong thôi.

 

Word phiên bản 2007

Để stop Word tự động tạo khoảng trống (auto space) trong Word 2007, xin làm như sau:

1. Nhấn vào nút “Office Button”: 

2. Nhấn vào nút “Word Option”

3. Nhấn vào nút “Advance”

4. Xuống phần “Cut, copy and paste” và nhấn vào nút “Smart Cut and Paste”

5. Nhấn vào nút “Settings”

6. Bỏ dấu tick ở hộp vuông cạnh “Adjust sentence and word spacing automatically”

7. Nhấn “OK” là xong,

Quay trở lại Word đánh thử tiếng Việt bạn sẽ không thấy Word tự tạo space như trước nữa.

Chúc thành công

Br. Thụy Ng. SDB