Sùng Kính Thánh Tâm Chúa

Giáo hội mời gọi mọi tín hữu tỏ lòng tôn sùng đặc biệt Thánh Tâm Chúa trong suốt tháng Sáu hằng năm.
Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, một trái tim ‘con người’ của Ðấng là ‘Con Thiên Chúa’, mời gọi các tín hữu chiêm ngắm như dấu chỉ của Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại đã phát xuất từ những thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo. Theo dòng lịch sử, lòng tôn kính này đã được cổ vũ và khích lệ khắp nơi. Đến thế kỷ 17, lòng tôn sùng này đã được Thánh Gioan Euđê (1680) và nhất là qua các thị kiến mà Thánh nữ MargaritaMaria Alacoque (1690) nhận được tại Tu viện Thăm Viếng ở Paray-le-Monial vào năm 1673 và 1675; trong các thị kiến thánh nữ được Chúa Giêsu chỉ cho thấy Trái Tim Người, “một trái tim đã yêu thương con người đến thế, mà chỉ nhận được sự đáp trả bạc bẽo vô ơn”. Thánh nữ còn được uỷ thác việc cổ vũ xin thiết lập một ngày lễ kính Thánh Tâm. Vào năm 1856, Ðức Piô IX mới chính thức thiết lập ngày lễ Kính Thánh Tâm trong toàn Giáo Hội. Rồi sau đó, dưới thời các Ðức Giáo hoàng Lêô XIII, Piô XI và Piô XII, Phaolô Vi, Gioan Phaolô II, Bênêdictô XVI đã có các giáo huấn về việc tôn sùng Thánh Tâm. Việc sùng kính này không còn là việc đạo đức của những cá nhân hay đoàn hội nào, nhưng đây là việc sùng kính chính thức của toàn Giáo Hội.
Việc sùng kính này trước hết là một hành vi đức tin, Đức Giáo Hoàng Piô XII (1939-1958) đã khẳng định: “Lòng sùng kính Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu quan trọng đến nỗi khi được thực hành đúng đắn có thể được coi như sự tuyên xưng đức tin Kitô giáo cách hoàn hảo. Nó không phải chỉ là một hình thức đạo đức bình thường mà ai nấy tùy ý thực hiện như thể không có hiệu quả gì hay bỏ qua một bên như là thua kém các việc đạo đức khác”. (Thông Điệp Haurietis Aquas). Đây cũng là một hành vi của tình yêu: tôn thờ, cảm tạ, và đáp trả chính tình yêu của Thiên Chúa: “Chúng ta sẵn sàng hiểu rằng lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cốt yếu là lòng sùng kính đối với tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta qua Chúa Giêsu và đồng thời cũng là tình yêu làm sống động tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và con người. Hay, nói cách khác, lòng sùng kính này được hướng tới tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta để ta thờ lạy Người, cảm tạ Người và suốt đời noi gương Người”. (Thông Điệp Haurietis Aquas). Việc sùng kính Thánh Tâm còn là phương thế để đền tạ, đồng thời cải hoá chính mình và thế giới: Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong một diễn văn trước Tổng Hội lần 31 của Dòng Tên đã nêu lên tính cách quan trọng của lòng sùng kính Thánh Tâm như sau: “Lòng sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới như Công Đồng Vaticanô II đã kêu gọi”. Cũng vị giáo hoàng này, trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được ban hành ngày 6/2/1965 nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã nói: “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại này”.
Cùng tâm tình như vị tiền nhiệm, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng kêu gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới như sau: “Trong thế kỷ 21 hiện nay, nhu cầu đền tạ Thánh Tâm càng thêm khẩn thiết trước sự lan tràn của tội ác phá thai; sự phổ biến của các hành động ngừa thai nhân tạo, triệt sản, ly dị, giới trẻ được giáo dục sai lạc ngay cả nơi phần đông các gia đình Công giáo; lo mưu cầu lợi ích cá nhân, đam mê hưởng thụ, ích kỷ… và quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá; tôn thờ văn hoá sự chết, thiếu xác tín hay bất phục giáo huấn chân thực của Hội thánh ngay cả trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ”; “bên trái tim Chúa Kitô , con tim nhân loại học biết ý nghĩa đích thực và độc nhất của sự sống và định mệnh của riêng mình, hiểu được giá trị của một cuộc sống Kitô hữu đích thực, giữ mình khỏi những suy đồi trong tâm hồn, biết liên kết tình yêu thảo hiếu đối với Chúa và tình yêu đối với tha nhân . Như thế – đó chính là sự đền tạ đích thực mà Thánh Tâm Đấng Cứu Thế đòi hỏi- nền văn minh Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ có thể được xây dựng trên những đổ nát chồng chất bởi hận thù và bạo lực.” Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong bức thư cho Cha Bề Trên Cả Dòng Tên Peter-Hans Kolvenbach, vào ngày 15/5/2006, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thông điệp Haurietis Aquas cổ võ lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giê-su, có viết: “Cạnh sườn bị đâm thâu của Đấng Cứu Chuộc là nguồn suối được Thông điệp Haurietis Aquas hướng chúng ta đến: chúng ta có thể kín múc ở nguồn suối này để đạt đến sự hiểu biết đích thực về Đức Giêsu Kitô và cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Ngài.Như thế, chúng ta sẽ có thể hiểu được thế nào là hiểu biết tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, cảm nghiệm điều đó bằng cách đặt cái nhìn trên Ngài, cho đến chỗ sống trọn vẹn kinh nghiệm tình yêu của Ngài, để rồi sau đó có thể làm chứng điều này cho những người khác”. Và ngài viết tiếp: ‘Vậy cái nhìn hướng về “cạnh sườn bị lưỡi đòng đâm thâu” trong đó sáng ngời ý muốn vô hạn mang ơn cứu độ của Thiên Chúa không thể được xem như là một hình thức chóng qua của việc tôn thờ và sùng mộ: Việc tôn thờ tình yêu Thiên Chúa đã được diễn tả qua lịch sử và phụng tự trong biểu tượng “ con tim bị đâm thâu ” vẫn là một sự tôn thờ phải được tuyệt đối quan tâm để có một mối tương quan sống động với Thiên Chúa.”
Giáo huấn của các Đức Thánh Cha về việc sùng kính Thánh Tâm đã chỉ rõ cho chúng ta đây không phải là việc sùng kính chóng qua nhưng là một hành vi của đức tin và tình yêu. Một hành vi chiêm ngắm, suy niệm, tin tưởng và thể hiện. Đây cũng là lời mời gọi chúng ta cùng với giáo hội thực hành lòng sùng kính này.
“Lạy trái tim Chúa là Vua cai trị mọi loài, xin trái tim Chúa làm Vua cai trị lòng con suốt đời.”

Lm Antôn Bùi Kim Phong