Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật VI Phục Sinh 06/05/2018

Lời Chúa Acts 10:25-26, 34-35, 44-48; 1 John 4;7-10; John 15:9-17.

Ý CHÍNH: THẦY CHỌN CON.

Chuyện hôm nay: ‘Xảy ra là khi Phêrô vừa vào nhà, thì Cornêliô ra đón ngài, … Phêrô lên tiếng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư thiên vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận!” ’(Acts 10:25-26.34-35.44-48)

Vào thế kỷ thứ I, việc rao truyền Tin Mừng cho Dân Ngoại là một trong những điều khó khăn nhất. Tại sao? Vì đa số Kitô hữu là người Do Thái, họ vẫn nghĩ rằng Dân Ngọai không xứng đáng đón nhận Tin Mừng.

Nhưng Chúa sai thánh Phêrô đến nhà ông Cornelius, là một công chức Rôma, là dân ngoại. Sự việc ông tìm đến Chúa, nói lên rằng trong các dân tộc vẫn có nhiều người thành tâm, sẵn sàng đón nhận Tin Mừng.

 • Chúng ta nên bỏ thành kiến hơn thua về sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa … Vì Chúa Giêsu được sai đến để cứu nhân loại, chứ không riêng cho một dân tộc nào. Đừng để thành kiến ngăn cản chúng ta rao truyền Tin Mừng cho bất cứ ai tìm chân lý.

 Suy Niệm: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng mình cho người mình yêu.’ (John 15:9-17)

Ðức Giêsu đã dùng hình ảnh cây nho để diễn tả sự sống chuyền từ thân cây sang cho cành. Hôm nay hình ảnh rất quen thuộc và mật thiết hơn là việc trao ban phần thân thể của vợ chồng để bảo vệ sự sống cho nhau.

 • Vào tháng 12 năm 1999, một gia đình công giáo đối diện với thử thách thật cam go và khó xử! Người chồng mắc nhiều chứng bệnh! Cơ thể cứ tàn tạ với tháng năm! Người vợ và con cái cùng chịu nỗi đau khổ, vì ‘môt con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ!’. Người vợ hiền không biết làm cách nào để san sẻ cơn đau và cứu chồng. Cuối cùng, sau nhiều lần khám nghiệm, bác sĩ báo tin cho người vợ tìm thân nhân hiến phần cơ thể để cứu chồng. Sau nhiều thử nghiệm, không một ai thích hợp. Chỉ có một bộ phận trong người vợ có thể ghép cho người chồng để cứu ông. Người vợ hiền, dù thân yếu đào tơ, phải nuôi đàn con dại, đã bằng lòng trao một phần ngọc thể của mình.

Hình ảnh trao ban thật tuyệt hảo! Trước đây họ đã trao thân cho nhau để sinh con cái. Người vợ đã trao ban phần thân thể để cứu chồng. Bây giờ bà vẫn sống cao thượng. Bà đã hoàn toàn nghĩa chung thủy với chồng và với Chúa.

Thực Hành: “Chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra.” (1 John 4:7)

Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu “Tìm những sự trên trời”, ngài có ý rằng chỉ có sự hướng thượng, tin vào Chúa để xứng đáng nhận ơn cứu thoát. Vì ước vọng thế gian chỉ ‘trói buộc’ đời sống ta trong tội lỗi và khổ đau.

 • Yêu vô vị lợi nghĩa là yêu thương mà không đòi phải đáp trả. Ðức Giêsu đã không nói: “Hãy yêu Thầy như Thầy đã yêu anh em” mà Ngài nói: “Hãy yêu nhau như Thầy yêu anh em”. Yêu như Chúa yêu nhân loại: Yêu là trao ban chứ không chiếm hữu.

Chúa Nhật VII Phục Sinh 13/05/2018

Lễ Chúa Giêsu Lên Trời

Lời Chúa: Acts 1:1-11; Ephesians 1:17-23 or Eph 4:1-13; Mark 16:15-20.

Ý CHÍNH: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI – LỆNH TRUYỀN GIÁO.

Chuyện hôm nay: ‘Có mấy Tông Đồ hỏi Chúa

Giêsu,”Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn .. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”..’ (Acts 1:1-11)

Ngày nay có người hồ nghi về Chúa Giêsu: có phải Chúa Giêsu là người trong lịch sử hay huyền thoại.

Thánh Sử Luke xác nhận rằng: các Tông Đồ là những người được kêu gọi theo Chúa Giêsu. Họ nhút nhát bỏ trốn trong khi Ngài chịu nạn. Nhưng từ khi được chứng kiến Ngài sống lại, họ trở thành con người mới. Họ can đảm rao giảng Tin Mừng, và không sợ bị tù ngục miễn là Tin Mừng được truyền đi tới các dân tộc. Nếu họ không được Chúa Thánh Thần thăng hóa, thì họ đã bỏ cuộc khi phải đối diện với tra tấn, và chịu tử đạo.

 • Hơn 2000 năm qua, sự rao giảng về sự Chết & Sống Lại của Chúa Giêsu đem muôn triệu người về với Thiên Chúa. Và muôn triệu Kitô hữu chịu tử đạo để làm chứng cho Chúa Giêsu Cứu Thế. Những người Việt Nam công giáo tị nạn đã ra đi không ngại chết để sống Đức Tin nơi hải ngoại. Có nhiều gia đình đang sống làm nhân chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay. Tôi tự hỏi: tôi có làm chứng cho Chúa không?

Suy Niệm: ‘Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ;.’ (Mark 16:15-20)

Có nhiều người không ngại tốn kém mua thuốc ‘trường sinh’ để sống lâu ở đời. Có những người ra đi khỏi trái đất sống trên hành tinh khác như nhóm Heaven’s Gate. Vào ngày 28/3/1997 có 39 người trong nhóm đã tự tử tập thể tại San Diego bê Mỹ quốc để cùng được một hành tinh nào đó đến rước họ. Lại có những người tình nguyện chết bằng cách được chốn tập thể trong một nấm mồ để cùng nhau về thiên đàng!

Những chọn lựa như trên theo ý của mình cách mơ hồ! Trái lại các Kitô hữu không cần chọn chết cách nhanh chóng để tránh đau khổ, cũng chẳng thèm muốn níu kéo khi biết giờ Chúa gọi ra đi về bên kia thế giới.

 • Mỗi Kitô hữu tập sống và chết mỗi ngày theo ý Chúa để được yêu Chúa. Khi tâm hồn có tình yêu Chúa thì việc sống chết ở đời này, hay là đi về đời sau chỉ là cuộc chuyển tiếp tuần tự theo chương trình Chúa xếp đặt.

Thực Hành: “Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt…” (Ephesians 4:17-23)

Thánh Phaolô được Chúa soi sáng để biết khích lệ Kitô hữu rằng, ‘Xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt…” .

Thiên Chúa đã chọn chúng ta làm chứng nhân cho Người nơi trần thế. Thánh Phaolô khích lệ Kitô hữu sống xứng đáng với ơn gọi cao qúy này.

 • Nhiều người theo dõi cuộc sống Kitô hữu để nhờ gương sáng họ biết Chúa đang hiện diện nơi trần thế. Tôi tự hỏi: tôi sống cho Chúa, hay sống theo dư luận?

Chúa Nhật VIII Phục Sinh 20/05/2018

Lễ Ðức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lời Chúa: Acts 2:1-11; 1 Corinthians 12:3-7,12-13; John 20:19-23.

Ý CHÍNH: ÐỨC CHÚA THÁNH THẦN LÀ NGUỒN THÁNH HÓA.

Chuyện hôm nay:“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều tề tựu một nơi, bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp … Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, … là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!” (Acts 2:1-11) 

Mỗi năm, theo truyền thống, người Do Thái từ các nước về tại Jerusalem để dự đại Lễ. Tại sao trưng dẫn danh sách các nước như: Partians, Medes,Elamites, v.v….?

Những người Do Thái này được gọi là ‘Kiều Bào’, vì họ được sinh ra tại các nước thuộc dân ngoại, những nơi đó tổ tiên họ bị đi lưu đày. Một số trở về nước khi được trả lại tự do, số lớn không trở về, nhưng lập cư tại điạ phương. Họ vẫn giữ được truyền thống và dạy dỗ cho con cái biết Sống Ðạo của tiên nhân: thờ phượng Thiên Chúa của Abraham, Isaac, Jacob. Nhờ vậy, nay họ được ân phúc của Chúa Thánh Thần. Khi trở về, họ là nhân chứng của Ðức Tin, và rao truyền tại địa phương của họ. Ðây là phương cách ‘Truyền Giáo’ Thiên Chúa dùng để Tin Mừng được lan rộng khắp cõi đất.

 • Một Thiên Chúa, một Ðức Tin được tôn thờ, và ca tụng tại các nước là nhờ Truyền Thống gia đình và ơn Chúa Thánh Thần.

Suy Niệm: ‘‘Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.’’(Jn 20:21-22)

Sau khi tham khảo tường tận những biến cố và tìm hiểu căn nguyên của sự phát triển trong Giáo Hội, thánh sử Luca viết sách Phúc Âm và sách Tông Ðồ Công Vụ. Sách Tông Ðồ Công Vụ tường thuật ‘Mùa Xuân’ của Giáo Hội là hoa qủa của Chúa Thánh Thần.

Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các Tông Ðồ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Chúa Thánh Thần hướng dẫn các Tông Đồ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành và lan rộng khắp nơi.

 • Khi chịu Bí Tích Rửa Tội thì Chúa Thánh Thần ở trong mọi Kitô hữu (John 14: 16). Ngài dạy dỗ và hướng dẫn trong cuộc sống (John 14:26; 16:13) để họ làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi dân Chúa phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phục.

Thực Hành: ‘Anh em thân mến, không ai có thể nói “Ðức Giêsu là Chúa” mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa.” ’(1 Corinthians 12:3b-13)

Thiên Chúa đã sai Con Một của Ngài, là Ðức Giêsu, đến cứu nhân loại. Cho dù nhân loại cố chấp trong tội: tận diệt, giết chết đấng ban sự sống là Ðức Giêsu Kitô, nhưng không gì phá hủy được chương trình cứu chuộc dành cho những người chân thành muốn được cứu.

 • Lời cầu vang vọng xuyên qua các thế kỷ, van xin: “Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất”. Tiếng gọi luôn kêu mời những ai đang sống trong lo sợ hãy can đảm bước ra vui đón ánh sáng của Ơn Thánh, để đời được đổi mới và sinh hoa trái thiêng liêng. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chính mình con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.

Chúa Nhật VIII Mùa Thường Niên 27/05/2018

Chúa Nhật kính Chúa Ba Ngôi

Lời Chúa: Deuteronomy 4:32-34,39-40; Romans 8:14-17; Matthew 28:16-20.

Ý CHÍNH: THIÊN CHÚA BA NGÔI

Chuyện hôm nay: “Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: … Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng?” (Deuteronomy 4:32-34. 39-40)

Các sách Cựu Ước đều tiên báo về Chúa Cứu Thế sẽ đến. Bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến việc Chúa can thiệp, lo cho đời sống của dân Ngài trong nhiều hình thức qua nhiều thế hệ. Để đáp lại lời Chúa kêu gọi, dân thường hỏi Chúa muốn họ làm gì ?

Có nhiều phe nhóm giải thích sách luật theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Vì thế dân thường lầm lạc, không biết theo ai. Tốt nhất là chúng ta theo lời Kinh Thánh và nghe lời Môisen hướng dẫn dân Do Thái xưa:

 • Kính sợ Thiên Chúa, vâng lời và sống theo ‘các huấn thị’ của Ngài.
 • Yêu mến, và tin tưởng Ngài cách tuyệt đối, thì đời ta sẽ có ánh sáng, chỉ lối đi tới.

Chúng ta thường tin bác sĩ, các nhà chuyên nghiệp trong các ngành nghề, … tại sao không tìm đến Thiên Chúa và tin vào Lời Ngài ? (Deuteronomy 4:39,40)

 • Chúa dựng nên ta. Khi chết ta trở về với Ngài. Trong thời gian ta sống nơi dương thế, Chúa luôn an bài và che chở ta. Ngài ban cho ta nhiều ân phúc. Tốt nhất là ta tìm biết và nhận ra quyền tối cao của Ngài cho đời ta.

Suy Niệm: “Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.” (Matthew 28:16-20).

Tin Chúa ‘Sống Lại’ gây náo động cho toàn thị trấn Giêrusalem, và các vùng lân cận.

Ngoài kia, một nhóm phụ nữ hốt hoảng đi tìm các Tông Đồ báo tin xác Thầy bị mất cắp. Và sau đó có Tin Mừng báo “Thầy đã Sống Lại”.

Đặc biệt các quan chức, lớn nhỏ trong Đền Thờ đều hoảng sợ. Nếu họ tin sự ‘Sống Lại’có thật thì danh dự và quyền lực của họ trở thành mây khói. Hơn nữa tin này như ‘sét đánh’ bùng nổ gây sợ hãi cho mọi cấp chính quyền! Họ dùng tiền để che đậy sự thật.

Ngày nay, cũng có nhiều người ‘trí thức’, đang thách thức hoặc tìm cách làm giảm danh dự của Giáo Hội và các tín hữu bằng cách giới thiệu những ‘triết thuyết’mới để đánh lạc hướng niềm tin của các tín hữu. Ai thua, ai thắng?

 • Chúa Giêsu trấn an Kitô hữu, rằng: “Đừng sợ! Thầy được Chúa Cha ban toàn quyền trên trời và dưới đất. Các con hãy tiếp tục rao giảng Tin Mừng Thầy ban cho các con.”

Thực Hành: “Anh chị em đã nhận tinh thần nghĩa cử. Trong tinh thần ấy, chúng ta kêu rằng Abba: Lạy Cha!” (Romans 8:15)

Theo dân luật Roma, thì một người được nhận làm con nuôi, phải bỏ tất cả quyền lợi cũ, trong gia đình cũ. Bây giờ họ hoàn toàn được nhận vào gia đình mới, có toàn quyền như người con được sinh ra trong gia đình nhận họ làm con. Vì thế, một Kitô hữu có toàn quyền của người con Thiên Chúa trong đại gia đình của Chúa là ‘Giáo Hội’..

 • Nhu cầu căn bản để mỗi người sống hạnh phúc là Tình Yêu. Tình yêu cha mẹ sinh dưỡng con cái thể hiện tình yêu từ trời trao ban cho người thế. Ai cảm được tình yêu trong gia đình và trong cộng đồng dân Chúa thì họ đang sống tốt đẹp trên đường về thiên quốc.