Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô 3/06/2018

Lời Chúa: Exodus 24:3-8; Hebrews 9:11-15; Markk 14:1216,22-26.

Ý CHÍNH: KÍNH MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊSU.

Chuyện hôm nay: ‘Trong những ngày ấy, Môsê đến thuật lại cho dân chúng nghe tất cả những lời và lề luật của Chúa, và toàn dân đồng thanh thưa rằng: “Chúng tôi xin thi hành mọi lời Chúa đã phán”… Vậy ông lấy máu rẩy lên dân chúng và nói: “Ðây là máu giao ước Thiên Chúa đã cam kết với các ngươi theo đúng tất cả những lời đó” ’. (Exodus 24:3-8)

Để hiểu tầm quan trọng của một khế ước, chúng ta nên hiểu thực trạng của tội và ơn tha thứ trong Kinh Thánh.

Thiên Chúa là Ðấng Thánh tuyệt đối. Người không muốn công trình tạo dựng tốt đẹp bị tàn phá, nên ngay từ lúc đầu, khi Ađam & Eva chưa phạm tội, Ngài dặn họ rằng, “Các người được ăn bất cứ cây trái gì…, Nhưng đừng ăn trái cây ở giữa vườn. Vì nếu ngày nào ngươi ăn, thì ngươi phải chết!” (Genesis 3). Thế rồi họ phạm tội! Mọi liên hệ và trật tự bị đảo lộn!

“Sự chết” là do Satan đem đến, chứ không phải do Thiên Chúa. Vì Tội Nguyên Tổ đem sự chết đến cho loài người, và họ mất sự sống Vĩnh Cửu! Biết làm sao đây? Trong giây phút đó, để cứu lại cả nhân loại, thì mạng đổi mạng. Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ, giờ đây Thiên Chúa lấy mạng mình để chết đền thay cho nhân loại. Không một ai trong trần gian xứng đáng nữa. Ngài cũng dùng quyền năng đó tuyên bố án phạt và Tha Thứ.

Ngài ra án phạt cho Satan và tha thứ cho loài người: Ngài nói với Satan (con rắn): “Hậu Duệ của người nữ sẽ đạp nát đầu mày” (Genesis 3). Thế là Ðấng Cứu Thế sẽ đến nhận lấy hình phạt đó để tha tội và cứu nhân loại. Trong thời gian chờ đợi, tức là thời Cựu Ước, Chúa tạm thời chấp nhận lễ dâng của con chiên bị sát tế để tha tội cho dân.

  • Một con vật chết, thì tội nhân được sống. Ðây chỉ là tạm thời trong Cựu Ước cho đến khi Con Thiên Chúa đến trong con người Ðức Giêsu (Hebrews 9:9-10:28)

 Suy Niệm: Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?” (Mark 14:12-16)

“Ngày Thứ Nhất” là ngày dân Do Thái phải ghi nhớ, vì là ngày họ được cứu độ, ngày Xuất Hành (Exodus 12:14).

Ngày đó các gia đình dân Do Thái, sát tế chiên, bôi máu trên khung cửa nhà, để thần thiên Chúa thấy được đức tin và sự vâng phục của họ, thiên thần sẽ “đi qua” (Passover), tức là tha mạng cho con cái trong nhà đó.

Có người hỏi tại sao con trai đầu lòng của Ai Cập bị chết, và con trai của Do Thái được tha? Trả lời: Chúa dùng biến cố này cho vua Pharaô nhận ra tội ác của mình, là vua ra lệnh cho các bà đỡ đẻ cho dân Do Thái phải ‘giết chết’các con trai của họ, để giảm bớt dân số Do Thái đang sống tại Ai Cập (Exodus 1:22). Nếu bây giờ vua đau lòng khi các con trai Ai Cập bị chết, thì nhiều năm qua Thiên Chúa cũng đau lòng và kiên nhẫn. Giờ đây khi nhận ra sự việc, thì vua cho dân Do Thái ra đi, bắt đầu biến cố “Xuất Hành”.

 Thực Hành: “Anh em thân mến, Chúa Kitô xuất hiện như vị Thượng tế cầu bầu mọi phúc lành tương lai … Vì vậy Chúa Kitô là trung gian của Tân Ước, vì nhờ sự chết của Người để cứu chuộc tội phạm dưới thời Cựu Ước, mà những kẻ được kêu gọi, đến lãnh lấy gia nghiệp đời đời đã hứa cho họ.” (Heb 9:11-15)

Kitô hữu đầu tiên là người Do Thái bị loại trừ khỏi hội đường. Họ bị coi như loại ‘cùi’ của dân tộc. Thư gửi cho họ gọi ‘Tín Hữu Do Thái’ là để yên ủi và khích lệ họ vững tin trong những cuộc bách hại.

Thánh Thể Chúa là nguồn lương thực nuôi đức Tin của họ giống như cơm bánh, ăn uống là thức ăn cần thiết để loài người được sống.

  • Ðức Giêsu yêu thương chúng ta Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe… Một cuộc sống mau qua đời này cho mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Khi tôi rước Lễ, tôi cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến cho nhân loại. Máu Chúa Kitô tẩy sạch lương tâm chúng ta.’(Hebrews 9:14)

Chúa Nhật 10 Thường Niên 10/06/2018

Bài Đọc: Genesis 3:9-15; 2 Corinthians 4:13-5.1; Mark 3:2035.

Ý CHÍNH: AI LÀ MẸ CỦA TÔI?

Chuyện hôm nay: ‘Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng, và con đang ẩn núp”…Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, …Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ,… người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân Người”. (Genesis 3:9-15)

Câu hỏi “Ngươi đang ở đâu?” diễn tả sự thân thiện giữa Chúa với loài người. Sách thánh kể rằng Chúa thường đến nói chuyện với Ađam và Evà trong vườn địa đàng. Ngài muốn mối tình ‘thân mật – huynh đệ’ giữa Ngài và loài người được bền lâu.

Khi ông bà phạm tội, tội thống trị đời của họ và cắt đứt mối lien hệ với Chúa. Họ tự rút lui, trốn, đi xa Chúa, tức là vào cõi ‘chết muôn đời’ (Genesis 2:16,17). Loài người được Chúa ban cho tự do, nhưng lại không biết rằng mình là thụ tạo, nên họ tự làm những việc ngoài ý của Tạo Hóa

  • Chúa biết Ađam và Evà đã phạm tội, ngay sau đó Ngài có chương trình cứu họ và hậu duệ loài người bằng cách hứa ban Vị Cứu Thế và ra án cho Satan. Chúa thương ta trước khi ta biết mình phạm tội và xin lỗi. Để được hưởng ơn tha tội và sự cứu rỗi, tôi không nên thanh minh, chạy trốn tránh … Nhưng hãy biết nhận tội, thống hối và đón nhận ơn tha thứ.

Suy Niệm: ‘Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Chúa Thánh Thần, muôn đời sẽ không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”.

Đó là vì họ nói: “Người bị thần ô uế ám”. (Mark 3:28-29)

Khi thấy những việc phi thường Chúa Giêsu đã làm, tại sao họ không coi đó là ân phúc Chúa ban cho loài người, mà lại kết tội Chúa Giêsu bị qủy ám? Họ không tin rằng Thiên Chúa Ba Ngôi đến cứu loài người và ở với loài người. Chính vì không tin vào Thiên Chúa yêu thương loài người vô biên, nên họ làm theo ý riêng như ông bà Nguyên Tổ, cho nên không thể đón nhận ơn tha thứ và thánh hóa.

  • Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội nhân không tin vào tình yêu thương Chúa ban khi họ ăn năn thống hối. Tội nhân nghĩ rằng tội của mình nặng đến nỗi Thiên Chúa chịu bó tay, và chờ cơ hội để phạt họ. Và họ tiếp tục sống trong tội (Acts 7: 51) Họ không biết rằng từ hư vô, bụi đất, Chúa tạo dựng muôn loài và loài người được, thì tại sao lại hồ nghi Chúa không thể tha thứ cho tôi và thánh hóa đời tôi? Lý do là vì tội nhân cố chấp, không thống hối, không tin vào ‘Lòng Thương Xót của Chúa’!

Thực Hành: ‘Anh em thân mến, anh em hãy có cùng một tinh thần đức tin, như đã chép rằng: “Tôi đã tin, nên tôi đã nói”; … bởi chúng tôi biết rằng Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Đức Giêsu và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em… Vì chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta cư ngụ ở trần gian là chiếc lều này bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi định cư vĩnh cửu trên trời do Thiên Chúa thiết lập.’ (2 Corinthians 4:13-5:1)

Thánh Phaolô phải chịu nhiều đau khổ và cực hình trong thời gian truyền giáo. Dẫu vậy ngài không nhụt chí thất vọng, nhưng những điều đó soi sáng cho ngài biết rõ hơn về cuộc sống ‘vĩnh cửu’. Ngài bị đau trong thân xác ở trần gian, thì Chúa sẽ ban cho ngài thân xác phục sinh tươi đẹp hơn.

  • Đức Tin Công Giáo nói đến sự sống đời sau, là nói đến thân xác tuyệt vời để vào nước trời. Thân xác phục sinh không còn bị định luật của thiên nhiên chi phối. Như Chúa Giêsu phục sinh đến, Ngài nói “Bình An cho các con.” Khi đó cánh cửa vẫn được khoá kỹ (John 20:19-23), nhưng Chúa Giêsu Phục Sinh vẫn vào nhà gặp các Tông Đồ mà không bị định luật thiên nhiên ngăn cản.

 

Chúa Nhật 11 Thường Niên 17/06/2018

Lời Chúa: Ezekiel 17:22-24; 2 Corinthians 5:6-10; Mark 4:26-34.

Ý CHÍNH: NƯỚC TRỜI LAN RỘNG.

Chuyện hôm nay:‘Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: “Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi. Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en.”

(Ezekiel 17:22)

Dân Do Thái đi ‘hai hàng – nhị tâm’: bề ngoài họ vừa theo lễ nghi để kính Chúa, nhưng bên trong thì họ đi cầu cứu các nước lân bang, rước thần ngoại về thờ . Qua nhiều thế hệ, họ vẫn thất vọng ê chề, rồi than trách rằng Chúa đã bỏ họ! Tiên tri Ezekiel thấy lối sống đó, nên ông vạch rõ những sai lầm của họ và đem cho họ niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Chúa sẽ sai Đấng Cứu Thế đến, ‘lúc khởi sự tuy nhỏ Ngài bé và yếu hèn như một mầm non, một cành cây, nhưng dần dần lớn mạnh trở nên cây cao, bóng cả phủ bóng cho tất cả những ai biết tìm đến Ngài (Is 11:1-5)

  • Ngày nay, Kitô Giáo hiện diện khắp nơi trên thế giới, và Lời Chúa được rao giảng khắp nơi đem an ủi và nâng đỡ nhiều tâm hồn cô đơn.

Suy Niệm: ‘Ðức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: “Chuyện Nước Thiên Chúa tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Ðêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, … rồi trổ đòng đòng, và sau cùng là thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.” (Mark 4:26-29)

Thiên Chúa quan phòng đã ‘tạo dựng trong hạt giống’ một mầm sống có tiến trình sinh trưởng. Chẳng hạn, khi hạt lúa được gieo vào lòng đất, nó sẽ theo tiến trình ấy mà nẩy mầm, mọc thành cây, trổ bông và kết hạt. Bên cạnh tiến trình ấy, Thiên Chúa còn làm mưa, chiếu nắng và bơm không khí cho cây lúa phát triển. Nếu không có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, nhà nông có vất vả gieo trồng và chăm bón cách mấy cũng chỉ tốn công vô ích. Tác giả thánh vịnh 126 đã kinh nghiệm điều này nên nói: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (TV 126)

  • Thiên Chúa là Đấng ban sự sống trong nhiên nhiên. Loài người được mời gọi cộng tác để duy trì sự sống.

Thực Hành: “Dù ra đi hay ở lại trong thân xác, chúng ta hãy sống đẹp lòng Chúa” (2 Cor 5:9).

Khi nói đến ‘đời sau – vĩnh cửu’ loài người không biết được tương lai sẽ ra sao. Tất cả là ‘vô hình, vô ảnh’. Nhưng nếu tin vào Chúa là Tạo Hóa, thì Ngài đang đợi ta nơi mắt ta chưa thấy, trí ta chưa hiểu tới. Mỗi người là một thành phần trong vũ trụ và cộng đồng nhân loại. Mỗi người có ơn gọi riêng để sống tốt đẹp như một nét họa trong bức tranh vĩ đại của vũ trụ.

  • Chính cuộc sống của mỗi người cần có chất lượng để màu sắc của bức tranh-Nước Thiên Chúa- được luôn tươi đẹp. Như vậy, sau khi chết sắc tươi của tâm linh được tỏa hương thơm trước tòa Chúa.

 

Sinh Nhật Thánh Gioan Tảy Giả 24/06/2018

Lời Chúa: Is 49:1-6; Acts 13:22-26; Lk 1:57-66,80

CHỦ ĐỀ: MỖI NGƯỜI CON LÀ QÙA TẶNG TRỜI BAN.

Chuyện hôm nay: ‘‘Bà Elizabeth sinh hạ một con trai; và đứa trẻ được đặt tên là Gioan.’’(Lk 1:57,63). Theo lịch phụng vụ, thì ngày 24, tháng 6 hàng năm là ngày mừng Sinh Nhật của Gioan Tảy Gỉa. Năm nay Chúa Nhật thứ 12 trùng vào ngày lễ này. Theo tinh thần của phụng vụ, nếu lễ các thánh trùng vào ngày Chúa Nhật đều phải dời sang ngày khác tùy theo giáo quyền địa phương quyết định. Nhưng năm nay Lễ này được mừng long trọng trong ngày Chúa Nhật với các Bài Đọc riêng.

Tại sao có lễ riêng và đặt tên là Gioan?

Suy Niệm: Vì tên Gioan Tẩy Gỉa có sự liên hệ mật thiết với Đức Giêsu và có sứ mạng quan trọng trong chương trình cứu độ. Bà mẹ Gioan mừng đến cỡ nào khi được mang thai con mình và con nhảy mừng trong bụng khi Đức Mẹ mang thai Đức Giêsu, đến thăm bà .

Theo phong tục Do Thái mỗi lần sắp sinh con, họ hàng thân thuộc và các nhạc sĩ, phường hát, kèn trống được mời đến chờ ở ngoài phòng khách. Khi đứa trẻ chào đời, một người sẽ bước vào phòng long trọng báo tin. Nếu là trai thì nhạc, trống, ca hát inh ỏi. Nếu là gái thì mọi người âm thầm, lủi thủi ra về ! Vì thế văn chương truyền khẩu ở miền Trung Đông có câu: ‘Nam nhi gieo hạnh cho đời, nữ nhi đem họa người người tránh xa!’. Bên Á Đông cũng có câu tương tự ‘Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô!’. Xin Qúy phụ nữ đừng vội buồn khi đọc bài nàỵ Hãy bình tĩnh chờ đợi để thấy Chúa sẽ trao cho phụ nữ những vai trò quan trọng mà người đàn ông không thể làm được. Xin mời qúy bà, qúy cô đọc trọn bộ Kinh Thánh thì sẽ tìm được nhiều bằng chứng diễn tả sự quan trọng của phụ nữ trong nhiều lãnh vực. Vì sự giới hạn của bài này, nên tôi không tiện kê khai ra đây, chỉ ghi nhận vài điểm tại sao Chúa dùng Gioan Tảy Gỉa trong chương trình cứu độ của Ngài. Bà Elizabeth vui mừng khôn tả vì ở vào tình trạng hiếm muộn, lại sinh được con, lại là con trai . Người cha mừng hơn nữa và biết tạ ơn Chúa, chính ông đặt tên cho con theo Thiên Ý soi sáng. Ông không theo phong tục: con lấy tên cha, hoặc đặt tên văn chương bong bảy cho người con. Chẳng hạn Saul và Samuel có nghĩa là ‘con cầu con xin’. Trái lại Gioan có nghĩa là ‘Thiên Chúa xót thương’. Và Thiên Chúa linh ứng cho ông đặt tên này, có ý diễn tả vai trò của Gioan sẽ là loan báo tình thương của Thiên Chúa ban cho nhân lọai qua Đấng Cứu Thế. Đúng vậy, khi Đức Maria cưu mang Chúa Cứu Thế, thì bà Elizabeth đã cưu mang Gioan được 6 tháng (Luke 1:36).

• Ngày nay, Chúa có nhiều chương trình cho mọi người cả nam lẫn nữ. Bí tích Rửa Tội đã đem sự cân bằng nhân vị cho mọi Kitô hữu khi họ được tái sinh làm con Chúa. Là nam hay nữ đều được ban những công tác riêng để loan tin vui cứu độ cho muôn người.

Thực Hành: ‘‘Tôi ca ngợi Chúa, vì tôi được tạo thành cách lạ lùng.’’ (TV 138:14a) Mỗi người đều là tác phẩm đặc biệt Chúa ban qua tình yêu của cha mẹ. Mỗi ngày mỗi khôn lớn, chúng ta mới nhận ra, nhưng không hiểu được, sự nhiệm mầu của tình thương Chúa tạo dựng loài người.