Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật III Phục Sinh, Năm 05/05/2019

Lời Chúa: Acts 5:27-32,40-41; Apocalypse 5:11-14; John 21:1-19

CON CÓ YÊU MẾN THẦY HƠN KHÔNG?

Chuyện hôm nay: “Thầy thượng tế hỏi các tông đồ rằng: “Ta đã ra lệnh cấm các ngươi nhân danh ấy mà giảng dạy. Thế mà các ngươi đã giảng dạy giáo lý các ngươi khắp cả Giêrusalem.” (Acts 5:27-32)

Thế quyền thích phô trương quyền lực của mình! mấy ngày trước đây, họ đã hết sức ‘dương oai’ để tiêu diệt Đức Giêsu. Họ dùng thủ đoạn để mua chuộc và bịt miệng lính canh.

Các thượng tế và những người cộng tác vào việc đóng đanh Đức Giêsu, khi nghe tin Ngài được sống lại, họ lo sợ cho quyền lực và danh dự của họ bị xỉ nhục! Nên họ dùng mọi cách để ngăn cấm các Tông Đồ giảng về sự sống lại của Đức Giêsu. Thế nhưng:

  • Đến ngày giờ đã định: không quyền lực nào ở trần gian có thể ngăn cản Chúa thực hiện chương trình cứu chuộc. Chúa cứu kẻ bị đàn áp, giúp người yếu thế cô thân. Ơn Chúa ban cho những người nhỏ bé làm chứng cho những việc kỳ diệu của Ngài.

 Suy Niệm: “Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: “Chính Chúa đó” (John 21: 6-7)     

Lao động vất vả để mưu sinh là việc mọi người phải làm. Dân thuyền chài ở đây rất giỏi nghề đánh cá. Họ biết tên các loại cá, và biết chúng thích mồi gì và chúng cắn câu vào những giờ khác nhau. Vì biết thiên thời và địa lợi như vậy nên mỗi lần thả câu, buông lưới là mỗi lần kéo cá lên.

Nhưng hôm nay, sau một đêm vất vả chài lưới mà họ không được con nào! Họ thất bại thật sự họ giặt lưới với nét mặt buồn sầu!. Nhờ tính tình đơn sơ, họ biết nghe lời hướng dẫn của kẻ khác, thì lạ thay họ lưới được mẻ cá kỳ lạ!

  • Lúc gặp khó khăn, Chúa sẵn sàng giúp ta. Ta cần biết lắng nghe Ngài. Khi làm việc theo ý Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được dấu lạ trong sinh hoạt tự nhiên. Những ai yêu mến nhiều sẽ hiểu được ý nghĩa siêu nhiên của dấu lạ.

Thực Hành: “Tôi là Gioan, đã thấy và nghe tiếng các thiên thần đông đảo vòng quanh ngai vàng, tiếng các sinh vật và các vị kỳ lão; số họ đông hằng ngàn hằng vạn, họ lớn tiếng

tung hô rằng: “Chiên Con đã bị giết, xứng đáng lãnh nhận quyền năng, phú quý, khôn ngoan, sức mạnh, danh dự, vinh quang và lời chúc tụng”.!” (Rev 5:1112).

Thánh Gioan được thị kiến thấy vinh quang trên trời. Ngài thấy Đức Giêsu có các Thiên Thần vây quanh luôn chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa.

Chúa Cha trao quyền cho Chúa Giêsu thống trị Satan và được ngồi trên ngai tòa để phán xét nhân loại trong ngày Tận Thế.

Chúa thống trị mọi loài và điều hành mọi sinh hoạt trong vũ trụ. Đặc biệt Chúa Giêsu Phục Sinh luôn giúp mọi người biết tìm đường về sự cứu rỗi. Ngài đến cứu chứ không luận phạt. Nhưng, ai từ chối Ngài thì Ngài không thể cứu họ trong ngày Phán Xét.

Chúa Nhật IV Phục Sinh 12/05/2019

Lời Chúa: Acts 13: 14,43-52; Revelation 7:9,14-17; John 10:27-30.

CHÚA LÀ MỤC TỬ.

Chuyện hôm nay: “Các người Do thái thấy đám đông dân chúng, thì đâm ghen tương, nói lộng ngôn, chống lại các điều Phaolô giảng dạy.” (Acts 13:43-46)

Tính tự mãn, ghen tị, gièm pha, chỉ trích … tựa như những bức màn đen tối làm mờ tâm trí con người. Đó là hậu qủa của tội lỗi!

Các thánh là những người bình thường, nhờ có đức khiêm nhường họ sống đơn sơ và nhìn thấy việc Chúa làm cho chính mình và cho những người chung quanh.

       •         Nếu thấy ai tốt hơn tôi: tôi biết tôn trọng và tạ ơn Chúa đã ban cho nhiều người những tài năng để xây dựng nước trời. Tôi cần cố gắng trau giồi đức hạnh và năng khiếu mình có.

Suy Niệm: “Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một.” (Jn 10:30)

Lời khẳng định này cho loài người biết gía trị cao qúy của sự sống của mỗi linh hồn, vì Thiên Chúa yêu qúy mỗi người. Không có ai giữa loài người xứng đáng đủ để chịu chết đền tội cho nhân loại, nên Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, đến chịu chết thay. Chúa Giêsu là người duy nhất vô tội, xứng đáng làm hy tế đẹp lòng Thiên Chúa.

“Cha và Cha Ta là một”, nói lên sự đồng chịu nạn trên thập gía của Ba Ngôi Thiên Chúa để cứu loài người. Đây là việc siêu phàm để chiến thắng Satan.

  • Thánh Phêrô hiểu được sự yếu đuối của mình, và của loài người là đang bị Satan quấy phá (1 Peter 5:8). Nên ngài dạy rằng nếu Kitô hữu theo Chúa thì Ngài ban đủ ơn để chiến thắng Satan.

Thực Hành: “Ðây là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy nó trắng trong máu Con Chiên. Vì thế, họ ở trước ngai vàng Thiên Chúa.” (Rev 7:14-15)

Thật là khó tưởng tượng việc lấy máu để tẩy sạch áo trắng bi dơ bẩn! Nhưng,Máu Chúa Giêsu trên thập gía thay thế máu của loài vật trong thời Cựu Ứơc đã tẩy sạch tội cho loài người. Việc dâng hiến của Chúa Giêsu rất xứng đáng và được Chúa Cha chấp nhận.

Màu trắng diễn tả sự thánh thiện tuyệt đối của Thiên Chúa, chỉ những ai biết hy sinh, xa lánh tội mới xứng đáng được Chúa ban ơn cứu rỗi.

  • Kitô hữu được mời gọi: Tin Tưởng vào Chúa, biết hy sinh mỗi ngày nơi trần gian. Đó là hình ảnh “giặt sạch đời mình bằng gía máu” (Romans 3:21-36; John 7:17; Isaiah 1:18)

Chúa Nhật V Phục Sinh 19/05/2019

Lời Chúa: Acts 14:21-27; Apoc 21:1-5; Jn 13:31-35.

ĐIỀU RĂN MỚI.

Chuyện hôm nay: “Phaolô và Barnaba trở lại Lystra,

Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên bảo họ giữ vững đức tin mà rằng: “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian truân mới được vào nước Thiên Chúa” (Acts 14:21-22)

Chúa Giêsu được vinh quang không phải trong thời gian Ngài rao Giảng Tin Mừng, nhưng là sau khi trải qua khổ nạn: nhục hình Thập Gía, Phục Sinh và Lên Trời. Đó là con đường các Kitô hữu mọi thời, mọi nơi phải đi để vào nước trời. Không có con đường nào khác.

Ngày nay, chúng ta không nên mất giờ bàn tính chuyện lên kế hoạch để thay đổi con đường Thánh Gía Chúa Giêsu đã đi qua. Vì Ngài xác định rằng, “Hãy vác thập gía mỗi ngày mà theo Thầy” (Matthew 16:24-26; Luke 9:23).

Các Kitô hữu thuở ban đầu cũng đã trải qua thử thách và thanh luyện. Họ đã chịu tử Đạo, bị tù đày, …

Chúng ta luôn cầu cho các Linh Mục và những người cộng tác trong vai trò lãnh đạo, trách nhiệm trong các giáo xứ và những tu sĩ (Nam và Nữ) đang hy sinh và nhiệt thành truyền giáo.

Suy Niệm: “Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người.” (John 13:31).

Phúc Âm thánh Gioan nhấn mạnh 2 chữ “ Vinh Hiển” và “Yêu Thương”.

Thánh Gioan nhận ra rằng Chúa Giêsu là hiện thân cách trọn vẹn của Chúa Cha nơi trần gian (John 13:31-32). Trong Bữa Tiệc Ly (Last Supper), Chúa Giêsu giúp các Tông Đồ thấy được sự vinh hiển của Chúa Cha trong Ngài.

Thập gía là hình thức khổ nhục nhất trong các cách hành nhục trong xã hội. Ngài không chọn thập gía, nhưng vì loài người đã phạm tội và phải chết cách ô nhục dưới ách của Satan, nên Thiên Chúa sai Chúa Giêsu đến cùng đồng hành với loài người để dẫn tới con đường giải thoát.

  • Thánh Irenaeus nói rằng, loài người là hình ảnh của Thiên Chúa, nên Ngài đến cứu để tô điểm lại vinh hiển của Thiên Chúa nơi mỗi người.

Thực Hành: “Ðấng ngự trên ngai vàng đã phán rằng: “Này đây, Ta đổi mới mọi sự”. (Rev 21:5)

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng: trái đất này, nơi loài người đang ở sẽ không trường tồn bất tận. Đến ngày Tận Thế Thiên Chúa sẽ tẩy rửa và đổi mới (Isaisah 65:17.; 66:22; Romans 8:18-21; 2 Peter 3:7-13).

Chúng ta không thể hình dung được thế giới mới như thế nào, nhưng nơi đó sẽ có ánh sáng và hạnh phúc, vì Chúa là Ánh Sáng và Hạnh Phúc cho mỗi người.

  • Dung nhan của Thiên Chúa được Chúa Giêsu vẽ lại bằng cuộc sống của Ngài. Mỗi khi rước Lễ, Kitô hữu không còn sợ hãi, cũng chẳng thất vọng, vì Chúa vào ngự trong họ. Có Chúa là có tất cả. Chúa là gia nghiệp đời con.(Thánh Vịnh 22/23)

Chúa Nhật VI Phục Sinh 26/05/2019

Lời Chúa: Acts: 15:1-2, 22-29; Apocalypse 21:10-14,22-23; John 14:23-29

BÌNH AN TỪ TRỜI.

Chuyện hôm nay: “Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ … Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên đặt thêm cho anh em gánh nặng nào khác ngoài mấy điều cần kíp này là anh em hãy kiêng đồ cúng thần, huyết, thịt thú chết ngạt và gian dâm; giữ mình khỏi các điều đó là anh em làm phải. Chúc anh em vạn an …” (Acts 15:22-29)

Tin Mừng của Chúa Phục Sinh có mục đích là đem Bình An và Hạnh Phúc cho mọi tâm hồn. Trái lại, lịch sử trong các tôn giáo và chính quyền ghi lại nhiều tranh chấp và chia rẽ! Điều đáng tiếc là các giáo phái tách ra khỏi Giáo Hội Công Giáo! Và cũng có nhiều người chống đối Giáo Hội! Tại sao?

Có nhiều lý do, nhưng điều căn bản là vì những sứ gỉa đem Tin Mừng không khiêm nhường và chưa cầu nguyện đủ. Vì vậy, thay vì rao giảng theo sự hướng dấn của Chúa Thánh Thần, thì họ rao giảng “tin buồn! theo ý riêng” Các mục tử cấm cản nhiều hơn là phát triển năng khiếu và ơn gọi của giáo dân..

Các Kitô hữu mới được nhập Đạo, hoặc những người muốn học Đạo, xin nhớ rằng: mọi người cần Cầu Nguyện, và khiêm nhường để biết lắng nghe Lời Chúa hướng dẫn. Đời mục vụ không để tìm tư lợi, danh dự cho mình … nhưng cho Danh Chúa và hữu ích cho dân Chúa.

Suy Niệm: “Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy..” (John 14:23)

Bản tính sinh tồn khích lệ mọi người chăm chỉ trau giồi khả năng để làm việc, để tìm chỗ đứng trong xã hội.

Khi các Tông Đồ theo Chúa Giêsu, họ cũng có ý tưởng tìm địa vị cao, được ngồi ‘bên phải, bên trái’. Dân Do Thái hy vọng Đấng Cứu Thế đến để tái lập nước Do Thái thoát khỏi ách đô hộ của Rôma, và phát triển sức mạnh cho dân tộc.

Mục đích Chúa Giêsu thì cao trọng hơn những ước vọng của dân. Ngài đã mạc khải sứ mạng của Ngài là dạy cho Kitô hữu biết giải thoát khỏi nộ lệ của tội lỗi. Biết mở tâm hồn ra để Thiên Chúa vào cư ngụ trong tâm hồn họ và giúp họ xây dựng tổ quốc.

Các thánh làm gương rằng: thay vì gây chiến với người đời, họ cần làm chủ bản thân. Họ cần mở cửa tâm hồn cho Thiên Chúa vào ngự. Vì các thánh biết rằng: có Chúa là có tất cả. Nước trời ở ngay trong lòng những người biết sống với Thiên Chúa.

Thực Hành: “Tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa..” (Revelation 21:10) Công việc cứu chuộc của Chúa không bị giới hạn trong một tổ chức tôn giáo nào. Ngài có quyền làm mọi sự, Ngài hiểu rõ tâm hồn mỗi người để soi sáng họ trên đường về thiên quốc. Thánh Gioan Tông Đồ chú trọng đến viễn tượng trời mới đất mới. Nơi đó có sự hiện diện của Chúa với những người được cứu.

Thành thánh Giêrusalem xưa, tượng trưng nơi Chúa ở giữa nhân loại. Ngày nay, Chúa muốn ngự vào Tâm hồn mọi người. Mọi tâm hồn có Chúa thì tỏa ánh sáng và bình an.