Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – số tháng 11, 2019

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật 31 Thường Niên 03/11/2019

Lời Chúa: Wis 11:22-12:2; 2 Thess 1:11-2:2; Luke 19:1-10

MỌI TẠO VẬT CHÚA DỰNG NÊN ĐỀU TỐT ĐẸP.

Chuyện hôm nay: “Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người để họ ăn năn sám hối..” (Wisdom 11:22)

Thánh ký viết sách Huấn Ca biết nhìn đến chiều sâu của vũ trụ. Khi quan sát sinh hoạt của vạn vật, loài người thấy nét đẹp tinh tế của mọi sự, từ nét tỉ mỉ cho đến sự hòa hợp của mọi loài đan kết với nhau. Loài người ca tụng Chúa là một Tạo Hóa tuyệt diệu.

Loài người được dựng nên cách đặc biệt và kì diệu theo hình ảnh của Chúa. Chúa ban cho loài người công việc săn sóc vũ trụ. Loài người biết giữ hài hòa với vạn vật!

  • Chúa nhìn thấy mọi sự Ngài dựng nên rất tốt đẹp (Genesis 1:21). Cho dù tội loài người xúc phạm qua nắng nề, nhưng Chúa vẫn không bỏ mặc họ. Ngài hứa ban đấng Cứu Thế (Genesis 3:1-15). Ai biết thống hối ăn năn sẽ có hạnh phúc và bình an.

 Suy Niệm: ‘Một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế… Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi” ’ (Luke 19:1-6)     

Trong thời gian bị người Rôma chiếm đóng lãnh thổ, những người Do Thái làm việc với chính quyền Rôma bị coi là phản quốc! Tệ hơn nữa: quan thuế thu tài sản dân mình để nộp cho người Rôma bị coi là phản bội dân tộc!

 Zaccheus là người bị coi là phản bội dân tộc. Ông bị nhiều người ghét bỏ! Ông cảm thấy cô độc, ông cần được an ủi. Người tội lỗi thường mặc cảm “nhỏ bé”. Zaccheus biết tìm đến người có thể cứu ông.

  • Khi Chúa Giêsu nhìn lên thấy Zacchaeus đứng trên cành cây bên lề đường phố tại Giêricô, Ngài gọi ông xuống và đến dùng bữa tại nhà ông, Ngài nói: “hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”, vì Ngài biết lòng ông đã cải hóa. Khi Chúa Giêsu bị treo trên thập gía, Ngài xin tha cho mọi tội nhân biết thống hối.

Thực Hành: “Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.” (2 Thessalonians 1:11)

Thánh Phaolô hài lòng về đời sống đạo của Kitô hữu tại Thessalonica. Ngài khuyên họ biết nhận ra ơn cứu rỗi đến từ Thiên Chúa. Những cố gắng sống đạo giống như ‘hạt giống tốt’ nẩy mầm để sinh trái thơm ngon.

  • Sống ở đời là cơ hội tốt Chúa ban cho mỗi người. Cho dù tội lỗi, nhưng nếu biết thống hối thì sẽ được tha thứ và bình an (1 John 3:2). Kitô hữu biết sống “mỗi ngày” trong ơn Chúa. (Romans 8:29)

Chúa Nhật 32 Thường Niên 10/11/2019

Lời Chúa: 2 Maccabees 7:1-2.9-14; 2 Thessalonians 2:163:5; Luke 20:27-38.

SỰ SỐNG LẠI ĐỜI SAU.

Chuyện hôm nay: Có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và bị vua cho đánh bằng roi da … bắt ép ăn thịt heo mà lề luật đã cấm … Lúc sắp chết, cậu nói rằng: “Thà chịu chết do tay người đời mà trông cậy Thiên Chúa sẽ cho sống lại thì hơn” (2 Maccabees 7:1.14)

Sống và chết là hai cao điểm đem niềm vui cũng như sợ hãi cho mọi người. Không ai có thể kiểm soát được sự sống và sự chết, tất cả những ơn phúc này ở trong tay Chúa.

Người không biết ơn phúc đó, họ phung phí cuộc sống và lạm dụng thời gian ở đời. Những người đó không chuẩn bị để đón nhận sự chết như các con của bà Maccabees.

Chúa ban cho mỗi người một thời gian để sống. Chúa muốn mỗi người biết kết hiệp với Ngài như những người con trong gia đình Maccabees để được sống trong Nước Trời.

Suy Niệm: “Có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người” (Luke 20:27)

Những người Luật sĩ chỉ tin vào 5 cuốn sách đầu của Thánh Kinh. Năm sách này gọi là Ngũ Kinh. Họ không tin có sự sống lại sau khi chết. Vì họ không tìm thấy dẫn chứng về sự sống lại trong 5 sách này.

Vào thời Ðức Giêsu nhiều nhóm có uy thế tạo sự căng thẳng cho dân. Chẳng hạn nhóm Biệt Phái và Sađucê thường hợp tác với nhau tạo ảnh hưởng để chống lại sự rao giảng của Ðức Giêsu. Nhưng khi đối diện với vấn đề ‘sinh và tử’ thì họ bất đồng ý kiến, chia rẽ và xung khắc nhau!

Nhóm Sađucê muốn biện minh cho mình bằng cách hạch hỏi và đấu trí với kẻ khác. Hôm nay họ tranh luận với Ðức Giêsu.

  • Lời Chúa hứa cứu loài người được thể hiện qua Chúa Giêsu Nhập Thể. Kitô hữu rước Lễ là kết hợp với người ban sự sống. Ngài là sự sống vĩnh viễn. Ngài chia sẻ sự sống với Kitô hữu.

Thực Hành: “Nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta … xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.” (2 Thessalonians 2:15-16)

Thánh Phaolô đã được Chúa Giêsu hiện ra trong khi đi bắt Đạo. Sự cảm nghiệm này tuy khác với Môisen, nhưng cả hai đều được trao sứ mạng Rao Giảng Tin Mừng.

Qua mọi thời đại, loài người cố gắng tìm hiểu và trình bày sự sống đời sau, nhưng chỉ những ai khắc khoải đi tìm thì sẽ được.

  • Kitô hữu được các Thánh nêu gương và Giáo Lý chỉ đường đi cho cuộc đời ở trần gian. Những ai sống trong ân phúc của Chúa sẽ không bị lạc hướng trên đường đến Nước Trời.

Chúa Nhật 33 Thường Niên 17/11/2019

Bài Đọc: Malachi 4:1-2; 2 Thessalonians 3:7-12; Luke 21:5-9.

BIẾT SỐNG HIỆN TẠI.

Chuyện hôm nay: “Những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ… những kẻ kính sợ thánh danh Ta, sẽ được thấy Mặt Trời công chính mọc lên” (Malachi 4:1-2)

Mấy ngàn năm trước cũng như hiện tại và tương lai, loài người được sống trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Cho đến ngày Tận Thế: sau khi phán xét loài người được tách biệt ra hai bên: kẻ dữ và người lành (Matthew 25:31-46)

Ngôn sứ Malachi được thấy viễn tượng đó. Giáo Hội dùng lời thánh để giúp Kitô hữu biết sống tốt mỗi ngày trong hiện tại, và không nên qúa lo sợ tương lai.

  • Nhiều người dự trữ lương thực chuẩn bị cho những “ngày đen tối” bao phủ vũ trụ. Họ sống trong lo sợ! Kitô hữu kết hợp với Chúa mỗi ngày: Lòng Thương Xót Chúa là ánh sáng sưởi ấm họ.

Suy Niệm: Có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: “Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá.” (Luke 21:5-6)

Xây dựng đền thờ là việc rất tốt, và phổ thông của các tôn giáo trên thế giới.

Đền thờ Giêrusalem được nhiều dân tộc ca tụng là công trình đẹp nhất thời đó. Nhưng công trình tuyệt mỹ đó đã bị phá. Và có nhiều lần trùng tu và tái xây dựng. Đến năm 70 AC người Rôma tiêu hủy đền thờ cho đến bây giờ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào!” như lời Chúa Giêsu tiên báo. Bây giờ chỉ còn lại di tích gọi là “Western Wall” cho du khách đến thăm và tưởng niệm..

  • Ngành khảo cổ vẫn tìm được những kỳ công xây dựng của người xưa. Giữa đống tro có nhiều đền thờ các thần. Kitô hữu cũng dày công xây dựng đền thờ của tâm hồn mình như lời thánh Phaolô xác định: “Anh Em là đền thờ của Chúa Thánh Thần” (1 Corinthians 3:16). Thiên Chúa bảo vệ và đón nhận vào thiên quốc những đền thờ của Ngài ở trong tâm hồn của các Kitô hữu.

Thực Hành: “Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn”. Vì chúng tôi nghe tin có một số người trong anh em sống nhàn cư, chẳng làm việc gì hết, nhưng lại dây mình vào mọi việc.” (2 Thess 3:10-11)

Thánh Phaolô nghe biết nhiều ‘tin thất thiệt’ về ngày Tận Thế khiến nhiều người tại Thessalonia ngồi chờ chết, không chịu làm việc. Họ lại chen vào đời sống sinh hoạt của kẻ khác!

Kitô hữu biết sống ngày hôm nay, trong hiện tại để ca tụng Chúa cho đến khi được Chúa gọi về trời. Vì làm việc trong tinh thần phục vụ và tạ ơn nên việc họ làm trở nên dấu chứng tình yêu và trung tín của tôi tớ Chúa.

  • Kitô hữu biết sống tốt mỗi ngày để vinh danh Chúa và giúp ích cho nhiều người. Khi làm việc tốt, Kitô hữu giúp nhiều người nhận biết Chúa đang thương họ.

Chúa Nhật 34 Thường Niên 24/11/2019

(Lễ Chúa Kitô Vua)

Bài Đọc: 2 Samuel 5:1-3; Colossians 1:12-20; Luke 23:35-43.

CHÚA KITÔ LÀ VUA VŨ TRỤ VÀ CỦA MỌI NGƯỜI.

Chuyện hôm nay: “Tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, vua Ðavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel.” (2 Samuel 5:1-3)

Dân Do Thái biết rằng Thiên Chúa là Chủ Chăn của họ. Ngài săn sóc từng người và bảo vệ toàn dân thoát mọi nguy hiểm suốt hành trình 40 năm trong hoang địa.Nhưng, khi vào được Đất Hứa, dân muốn có vua để cai trị họ với binh lực như những dân ngoại.

Sau nhiều giải thích, dân vẫn năn nỉ xin có vua, và Chúa cũng chiều ý dân. Vua đầu tiên là Saul, rồi kế tiếp là Đavid. Đavid được phong vương cách chính thức lúc ông 37 tuổi. Trước đây Samuel xức dầu phong chức cho David cách âm thầm (1 Samuel 16:13).

Đavid đã phạm nhiều tội ác! sống trong tội lỗi, nhưng biết ăn năn thống hối và đã làm việc đền tội. Đặc điểm của David là luôn nghĩ đến Vinh Danh Chúa hơn là tư lợi, vì thế Chúa ban đặc sủng cho dòng dõi ông là sẽ có Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu.

Suy Niệm: ‘Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Chúa Giêsu, anh nói rằng: “Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa! ” (Luke 23:39)

Dân chúng thường tôn trọng vua, thủ tướng, tổng thống … trên hết mọi phẩm trật, vì những kẻ có quyền, thường nắm vận mạng của những người khác.

Người “trộm dữ” bị đóng đanh trên thập gía thắc mắc về ông Giêsu. Anh đã nghe biết ông Giêsu đã làm nhiều dấu lạ như cho kẻ chết sống lại … được nhiều người ca tụng, thì anh hy vọng Đức Giêsu cũng làm được phép lạ để cứu ông, và những người đang chịu khổ hình, nên anh hướng về Chúa Giêsu và thách thức Ngài.

Trong hoang địa Chúa Giêsu bị Satan cám dỗ: chúng khích lệ Ngài dùng quyền phép để được thỏa mãn nhu cầu hiện tại, nhưng Ngài đã không theo lời của Satan. Ngài không làm theo lời thách thức của người trộm dữ. Chúa Giêsu đã im lặng.

  • Người ‘trộm dữ’ hành xử theo bản tính tự nhiên của loài người. Loài người thường dùng Thiên Chúa để phục vụ lợi nhuận cho họ. Nhưng, những ai đến với Chúa với thái độ ‘thách thức, lợi dụng’ thì không có câu trả lời: “Chúa im lặng”.

Thực Hành: ‘Người là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật; vì trong Người, muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành’ (Colossians 1:14).

Chúa Giêsu không được dựng nên từ bụi đất như Ađam (1 Corinthians 15:47). Ngài đã cùng tạo dựng vụ trụ với Chúa Cha. Ngài là Chúa vũ trụ (Romans 9:5;10:11-13; Revelations 1:5;17:14). Vì thế Ngài có quyền lực trên hết mọi sự, ngay cả trên Satan.

Thánh Phaolô xác định về thiên tính của Chúa Giêsu và cương quyết tuyên xưng rằng Ngài là Chúa (Philippians 2:6; John 10:30,38; 12:45; 14:1-11). Đức Giêsu là hiện thân của Thiên Chúa cách trọn vẹn..

  • Kitô hữu biết nhận ra sự Nhập Thể của Thiên Chúa trong Đức Giêsu tại Nagiarét, bây giờ đang ngự trên trời. Ngài tiếp tục cai quản vũ trụ qua sự hoạt động của Chúa Thánh Thần.