Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – SỐ THÁNG 4, 2018

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật Mừng Chúa Phục Sinh 01/04/2018

Lời Chúa: Acts 10:34a. 37-43; Colossians 3:1-4; John 20:1-9.

Ý CHÍNH: CHÚA SỐNG LẠI KHẢI HOÀN

Chuyện hôm nay: “ … Phêrô lên tiếng nói rằng: … tại Giêrusalem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại.” (Acts 10:34a-43)

Sự chết và Sống Lại của Chúa Giêsu đều nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, biến cố này đã được tiên báo và được ghi lại trong Kinh Thánh.

Các Tông Đồ đã tản mát sau khi Chúa Giêsu chịu đóng đanh, chết trên núi Calvary, nhưng Tông Đồ Phêrô và các một số người khác được chứng kiến tận mắt và cảm nghiệm cách mạnh mẽ sự Sống Lại của Chúa Giêsu. Tin Mừng Phục Sinh đã quy tụ các Tông Đồ trở lại Giêrusalem.

 • Phêrô, và các Tông Đồ và một số người khác đã thấy Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với họ tận mắt. Họ cảm nghiệm cách siêu nhiên, và ơn Chúa có sức mạnh thay đổi đời mỗi người. Bài Giảng của thánh Phêrô, tuy vắn gọn, nhưng đủ sức mạnh đã nâng đỡ đức tin của hơn 3,000 người để xin rửa tội. Ơn Chúa vẫn thánh hóa Kitô hữu qua các thế hệ.

 Suy Niệm: “Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong … Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.” (John 20:1-9)

Thường những ai cảm thấy mình đã gặp người chết hiện về, thì họ bị ám ảnh, sống trong lo sợ ! Nhưng những ai đã nhận được Thần Linh của Ðức Giêsu Phục Sinh thì đời họ trở nên tươi sáng và không ngớt loan truyền Tin Mừng. Các Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo, các tội nhân biết ăn năn trở lại, v.v… trải dài hơn hai ngàn năm qua, đều là các chứng nhân của Chúa Phục Sinh

 • Sức mạnh Thần Linh của Chúa Phục Sinh vẫn còn tiếp tục thăng hóa các tín hữu khắp bốn phương trời. Đời của Kitô hữu sống với Ơn Thánh, được chuyển sang giai đọan mới, đó là nối tiếp với vĩnh cửu.

Thực Hành: “Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa.” (Colossians 3:1-4)

Thánh Phaolô khuyên Kitô hữu “Tìm những sự trên trời”, ngài có ý rằng chỉ có sự hướng thượng, tin vào Chúa để xứng đáng nhận ơn cứu thoát. Vì ước vọng thế gian chỉ ‘trói buộc’ đời sống ta trong tội lỗi và khổ đau.

 • Kitô hữu biết rằng mỗi đau khổ, thất bại … giống như thảm cảnh của ngày Thứ Sáu Chịu Nạn. Hãy biết nhìn xa hơn, hướng đến Chúa Nhật Phục Sinh. Là khách hành hương, Kitô hữu luôn ý thức rằng “quê trời’là nơi vĩnh viễn Chúa Phục Sinh đang chờ đợi ta.

Chúa Nhật II Phục Sinh 08/04/2018

Lời Chúa: Acts 4:32-35; 1 Jn 5:1-6; Jn 20:19-31.

Ý CHÍNH: LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT.

Chuyện hôm nay: “Lúc bấy giờ tất cả đoàn tín hữu đông đảo đều đồng tâm nhất trí. Chẳng ai kể của gì mình có là của riêng, song để mọi sự làm của chung.” (Acts 4: 32-35)

Sự khác biệt cá tính của mỗi người trong gia đình, cộng đoàn, tổ chức, … là điều không thể tránh khỏi. Những tài năng đó đẹp ‘lóng lánh’ như hạt kim cương có nhiều góc cạnh. Nếu mỗi người, vì yêu Chúa và biết tôn trọng nhau, dùng tài năng để phục vụ thì sự khác biệt trở thành những dụng cụ xây dựng rất tốt.

Nếu ai cũng nuôi sự xung khắc, thì có sự nguy hiểm, tạo nên “khủng bố” dưới nhiều hình thức. Hơn lúc nào hết, tình trạng “khủng bố” gây đổ vỡ cho các gia đình, và bất an trong xã hội hôm nay! Có cách nào cứu vãn được không?

Thưa có, nếu chúng ta noi theo các tín hữu thời các Tông Đồ xưa.

 • Thời đó, mọi người biết sống trong ơn của Chúa Thánh Thần, nên họ đoàn kết, xây dựng tình huynh đệ. Thiếu đoàn kết, và tha thứ thì không môt gia đình, cộng đoàn nào tồn tại được.

Suy Niệm: ‘Chúa Giêsu hiện ra và nói, ‘‘Bình an cho các con…” (John 20:19-21)

Trong lúc nỗi lo sợ bàng hoàng của các Tông Đồ chưa nguôi: họ đóng kín cửa phòng để tránh sự đàm tiếu và quyền lực của của người Do thái, thì Ðức Giêsu Phục Sinh bất ngờ hiện đến. Ngài ban Bình An Thánh Thần làm cho các Tông Ðồ được vững mạnh.

Từ cõi chết, Ðức Giêsu đã bước vào cõi trường sinh; từ tình trạng thất bại, Ðức Giêsu đã chiến thắng vẻ vang.

 • Cùng với Ðức Giêsu, từ nay người môn đệ của Ngài luôn sống trong hân hoan, bình an vì Thầy của họ đã thắng thế gian và đưa họ vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa Cha ban quyền cho Chúa Giêsu, giờ đây Chúa Giêsu ban quyền ấy cho các Tông Ðồ để đem “Bình An” từ trời đến cho muôn người.

Thực Hành: ‘‘Những gì sinh bởi Thiên Chúa đều chiến thắng thế gian, và đây là cuộc thắng trận thế gian, là chính đức tin của chúng ta. Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa?.’’ (1 John 5:4)

Khi Ðức Giêsu sống lại: có người được ân phúc gặp Ngài, lại có nhiều kẻ không biết đến! Nhưng, những ai tin, thì đời của họ được thánh hóa và sống hạnh phúc. Chúng ta suy nghĩ về 5 Dấu thánh của Cha thánh Piô, khi tham dự thánh lễ, thì thấy diễn lại sự khổ nạn Ðức Giêsu cách vô hình.

 • Mỗi lần Kitô hữu tham dự Thánh Lễ là mỗi lần họ ‘đồng tế’ với Ðức kitô trên Thánh Gía. Họ dâng những lễ vật (buồn vui sướng khổ trong đời) để đền tội của mình và cầu cho tha nhân. Ðây là ân phúc lớn lao các kitô hữu được đồng hưởng với Ðức Giêsu trên Núi Canvê, như các Tông Đồ xưa. Ngày nay sự hiện diện của Chúa Phục Sinh vẫn ở trong nhiều Kitô hữu đang sống Ðức Tin giữa lòng thế giới.

Chúa Nhật III Phục Sinh 15/04/2018

Lời Chúa: Acts 3:13-15,17-19; 1 John 2:1-5; Luke 24:35-48.

Ý CHÍNH: ĐƯỜNG VỀ EMMAUS

Chuyện hôm nay:“Khi ấy, Phêrô nói với dân chúng rằng: … Ðấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt Philatô, … Anh em đã chối bỏ Ðấng Thánh, Ðấng Công Chính, và xin tha tên sát nhân cho anh em …” (Acts 3:13-19)  

Quan Philatô tìm cách tha cho Chúa Giêsu, nhưng dân Do Thái cương quyết đòi giết, đóng đanh Chúa Giêsu, và xin tha cho một phạm nhân tên là Barabbas! (Luke 23:1325).

Khi Phêrô nói “các người đã giết”, Phêrô có ý nói rằng họ trực tiếp can thiệp vào việc làm này. Họ đồng lõa với các Tư Tế, Luât Sĩ vì nghĩ rằng giết chết Chúa Giêsu, thì họ sẽ thoải mái và bình an.

Nhưng, khi nghe Phêrô, và các Tông Đồ, là những môn đệ 2 tuần trước đã bỏ chạy trong lúc Chúa Giêsu bị nạn, bây giờ can đảm tuyên bố Ngài đã Sống Lại, khiến cho tâm trí của các kẻ tham gia vụ án này hoang mang lo sợ! Dù sao, Phêrô cho họ lối thoát là: “Hãy thống hối”.

 • Những ai đã quen sống trong tội lỗi, thì họ rất khó lòng thay đổi để tin vào Chúa, vì có mặc cảm, hoặc tiếc xót. Nhưng, nếu người đó biết khiêm nhường, nhận ra tội lỗi và quyết thống hối, thì Chúa sẽ ban cho người ấy cuộc sống tốt hơn.

Suy Niệm: “Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào…” (Luke 24:35)

Họ vội vã đi lạc hướng khi đối diện với đau khổ! Vì trong lòng họ nuôi mộng ‘giải phóng’ dân tộc. Toàn dân mong Đấng Cứu Thế đến với một binh lực hùnh mạnh để giải thoát họ khỏi ách nộ lệ Rôma.

Nhưng khi được chứng kiến biến cố “khách lạ bẻ bánh” giữa họ, họ mở mắt ra và nhớ lại những Lời Kinh Thánh được nghe dọc đường, họ điều chỉnh lại hướng đi: không theo chính trị của trần gian, nhưng biết tin điều gì Thiên Chúa đã nói trong Kinh Thánh.

 • Những người theo Chúa, cần cho Chúa cơ hội để Ngài cứu mọi người và các dân tộc theo chương trình của Ngài. Chúa Giêsu giải thích cho những người buồn nản, thất vọng’, và cùng ngồi vào bàn ăn, Ngài bẻ bánh và trao ban. “Ngài biến mất” trước mặt họ diễn tả sự ‘vắng mặt’ trước mặt họ về giác quan, nhưng hiện diện trong tâm trí để củng cố đức tin của họ.

Thực Hành: “Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý.” (1 John 2:1-5a).

Những ai nói rằng mình là Kitô hữu, là dân của Chúa, mà không giữ những điều Chúa dạy, là người nói dối. Vậy, làm sao biết mình thuộc về Chúa?

Trong thơ Thứ I thánh Gioan nói rằng: “Hãy tin vào Chúa Giêsu Kitô và biết yêu tha nhân” (1 John 3:23).

 • Khi gặp thất bại chúng ta thường kết tội cho mình và lui vào bóng tối của mặc cảm như hai môn đệ trên đường trở về Emmau. Hãy đến bàn tiệc Thánh Thể để được tăng cường sức sống, tin yêu và hy vọng. Kitô hữu đã đón nhận Chúa Kitô, và có sứ mạng loan Tin Vui cho thế giới. Chúa Nhật lV Phục Sinh 22/04/2018

Lời Chúa: Acts 4:8-12; 1 John 3:1-2; John 10:11-18.

Ý CHÍNH: CHÚA CHIÊN LÀNH.

Chuyện hôm nay: “Trong những ngày ấy, Phêrô được đầy Thánh Thần, đã nói,… nhân vì hôm nay chúng tôi bị đem ra xét hỏi về việc thiện đã làm cho một người tàn tật, về cách thức mà con người đó đã được chữa khỏi,… Chính nhờ danh Ðức Giêsu Kitô Nadarét,… chư vị đã đóng đinh, … chính nhờ danh Người mà anh này được lành mạnh như chư vị thấy đây.” (Acts 4:8-12)

Chúa Nhật hôm nay được gọi là ‘Chúa Nhật Chúa Chiên Lành’. Hình ảnh người mục tử canh giữ đoàn chiên ngoài đồng vắng rất quen thuộc với người Do Thái và dân miền quê tại Việt Nam.

Trước đây, Phêrô nhút nhát sợ hãi. Bây giờ được ơn Chúa Thánh Thần (Mark 13:11) Tông Đồ Phêrô can đảm trả lời cho các quan tòa đang tra tấn ngài, rằng: Đức Giêsu đã bị các ông đóng đinh, nay được sống lại. Hội đồng sợ hãi trước các nhân chứng của Chúa Giêsu Sống Lại. Phêrô nhấn mạnh rằng, những ai không tin vào Chúa Giêsu Kitô thì không có sự sống vĩnh cửu. Chính Ngài ban cho các Tông Đồ ơn chữa bệnh tật và quyền trừ qủy. Người tàn tật này được chữa khỏi là một bằng chứng.

 • Kitô hữu không sợ ma qủy, không hổ thẹn tuyên xưng rằng: Chúa Giêsu đã chịu Chết trên thập gía, đã Sống Lại, và Lên Trời. Ngài tiếp tục hiện diện và cứu chữa muôn người qua hoạt động của Chúa Thánh Thần.

 Suy Niệm: “Thầy là mục tử tốt lành, Thầy biết các chiên của Thầy và các chiên của Thầy biết Thầy… và Thầy thí mạng sống vì đoàn chiên.’ (Jn 10:14-15)

Khi đàn chiên được dẫn đến đồng cỏ xanh tươi, chúng ăn no và nằm nghỉ, thì người mục tử an vui. Người Mục Tử đưa đôi mắt chiêm ngắm thiên nhiên, với tâm tình tạ ơn Trời! Nếu thấy có mãnh thú đến gần đoàn chiên thì mục tử không ngại nguy hiểm, xông ra phía trước đánh đuổi thú dữ.

Mục tử đặt tên và săn sóc từng con vật theo tính nết của nó. Nếu con nào yếu đau thì được săn sóc cách đặc biệt, nếu cần thì vác trên vai đưa về nhà để chữa trị. Hình ảnh thân yêu này được Ðức Giêsu dùng để diễn tả tình thương của Ngài đối với mỗi người chúng ta. Bức tượng Chúa Chiên Lành diễn tả rất đầy đủ về đời sống tuyệt mỹ của một mục tử.

 • Khi nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi kitô hữu thuộc về đoàn Chiên của Chúa.Tên của họ được ghi vào sổ đời đời và được chăm sóc qua sứ mạng của Giáo Hội.

Thực Hành: “Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con cái Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.” (1 John 3:1-2)

Không một ai trên đời đủ tư cách chết để đền tội và cứu nhân loại. Ðức Giêsu dùng hình ảnh người chăn chiên liều mình chết thay cho chiên được sống, để diễn tả về Ngài thật là Mục Tử Nhân Lành. Chỉ có Ngài là người duy nhất đem ơn giải thoát đến cho thế giới như lời thánh, “Ơn cứu độ không gặp được nơi một ai khác ngoài Chúa Giêsu.” (Acts 4:12).

 • Kitô hữu là chiên của Chúa. Đời mỗi người là luôn nghe theo tiếng gọi của Chủ Chăn là theo gương Chúa Giêsu, và sống theo lời Ngài hướng dẫn.

Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm B

Lời Chúa: Acts 9:26-31; 1 John 3:18-24; John 15:1-8.

Ý CHÍNH: CÂY VÀ CÀNH NHO.

Chuyện hôm nay: “ … khi tới Giêrusalem, Saolô tìm cách tiếp xúc với các môn đệ; nhưng mọi người đều sợ ngài, không tin rằng ngài đã trở thành môn đệ… và tại Ðamas ngài dạn dĩ xưng danh Ðức Giêsu thế nào. Và từ đó, ngài ra vào Giêrusalem với các ông, và dạn dĩ xưng danh Chúa.” (Acts 9:26-31)

“Dư luận” thật đáng sợ! Khi truyền thông loan tin xấu, có ý hãm hại ai, người đó bị đẩy vào đường tuyệt vọng. Có nhiều người đã tự tử! hoặc đổi chỗ ở! Thời xưa cũng như ngày nay, một người bị mang tiếng xấu thì khó mà lấy lại được niềm tin của quần chúng. Ai cứu giúp ta khi đứng trước vực thẳm đó ?

Gương thánh Phaolô cho ta biết rằng: hãy biết chấp nhận lỗi của mình và cố gắng thay đổi, vì Chúa chết và sống lại để khôi phục những gì đã bị hư nát. Ngài cho tội nhân biết ăn năn thống hối: cơ hội làm lại cuộc đời..

 • Bạn hãy hỏi Chúa: “Thưa Ngài, Con phải làm gì?” Chúa sẽ hướng dẫn bạn và nâng bạn lên cao hơn .

 Suy Niệm: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.” (John 15:1-8)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu chính là hình ảnh cây nho. Ðức Giêsu là cây, các môn đệ , Kitô hữu là cành. Cành nho chỉ sinh nhiều hoa trái khi gắn liền với cây. Môn đệ Ðức Giêsu trưởng thành trong ân sủng khi được kết hiệp với Ngài và được thanh luyện trong giáo huấn của Ngài. Giống như cây nho trổ sinh nhiều hoa trái, thì nhờ sự Chết và Sống Lại của Chúa Giêsu, nhiều tội nhân biết thống hối và trở lại thờ phượng Thiên Chúa.

 • Ðời sống thiêng liêng của Kitô hữu chúng ta cũng lớn lên và sinh hoa trái khi chúng ta biết chấp nhận sự cắt tỉa: từ bỏ những chướng ngại trong cuộc sống chúng ta để biết gắn kết với Ðức Giêsu.

Thực Hành: “ …Và đây là giới răn của Người: Chúng ta phải tin vào thánh danh Con của Người là Chúa Giêsu Kitô, và phải thương yêu nhau, như Người đã ban giới răn cho chúng ta..” (1 John 3:18-24)

‘Tên gọi’ diễn tả cá tính của con người. Trong Kinh Thánh, Tên diễn tả “khả năng siêu hình, phi thường của thần thánh”, như trường hợp Chúa gọi Môisen, Ngài cho biết tên của Ngài “Ta là đấng hằng hữu’ – ‘I Am Who I Am’ (Exodus 3:14). Nếu chúng ta tin vào “Thánh Danh” Chúa Giêsu tức là chúng ta tin vào sức mạnh siêu nhiên Thiên Chúa ban cho nhân loại trong Chúa Giêsu. Hình ảnh nhựa sống thân nho truyền cho cành nho giúp Kitô hữu có sức sống siêu nhiên giống như cành chỉ sống được nhờ sức sống của cây.

Khi phạm tội thì tội nhân tự tách ra khỏi Thiên Chúa! Chính chúa Thánh Thần là nguồn thánh hóa, khi hối nhân biết cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích thì ơn thánh giúp họ sống đời mới

 • Kitô hữu hãy can đảm để Chúa thanh luyện như cành cây được cắt tỉa. Dù khi cắt tỉa chắc chắn là đau xót, nhưng thà chịu đau để được sống đời đời, còn hơn không chịu hy sinh từ bỏ, để chỉ là một cành trơ trụi và vô dụng mà Chúa sẽ loại trừ trong ngày sau hết. Xin cho Bạn, xin cho tôi là cành luôn gắn chặt với Chúa là thân cây.