Suy Niệm & Thực Hành Lời Chúa – SỐ THÁNG 8, 2018

Lm. Phêrô Hà Ngọc Đoài

Chúa Nhật 18 Thường Niên 05/08/2018

Lời Chúa: Exodus 16:2-4,12-15; Ephesians 4:17,20-24; John 6:24-35

BÁNH TỪ TRỜI.

Chuyện hôm nay: ‘‘Trong những ngày ấy, toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, … Chúa liền phán cùng Môsê rằng: “Ðây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không.’ Môsê liền nói với họ: “Ðó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn”. (Exo-dus 16:2-4.12-15)

Sa mạc là nơi Chúa dùng để thanh luyện những người Chúa thương và thử thách tình yêu họ đối với Chúa. Chúa biết dân cần lương thực để sống, nhưng Chúa dạy họ hiểu được ý nghĩa và nguồn gốc của sự sống. Dân Chúa biết ‘nguồn sống’ đến từ Chúa, và họ cần biết vâng lời và tin vào sự quan phòng của Chúa.

Chúa ban ‘manna’ ‘chim cút’ cho họ ăn. Chúa dạy họ biết cách thu góp manna chỉ đủ cho mỗi ngày. Ngày mai sẽ được Chúa tiếp tục ban cho. Các tiên tri và Chúa Giêsu cũng được thanh luyện ‘giữ chay hãm mình’ trong sa mạc.

Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy các các Tông Đồ và Kitô hữu “xin cho chúng con lương thực mỗi ngày”.

  • Là dân của Chúa, Chúa dạy và muốn chúng ta biết vâng lời và theo Chúa ‘mỗi ngày’. Trong tinh thần đó, chúng ta biết tin vào tình thương của Chúa.

 Suy Niệm: Chúa Giêsu đáp lại dân: “Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu”. (John 6:27-32)

Sau khi chứng kiến và được nuôi qua ‘dấu lạ’ bánh hóa ra nhiều, dân tiếp tục tìm Chúa Giêsu. Dấu hiệu quan trọng không?

Ngày 26, tháng 12, năm 2004 cuộc động đất gọi là ‘tsunami disaster’ xảy ra tại trung tâm du lịch Aceh, nước Indonesia, và những nước lân cận, được ghi nhận là gây thiệt hại nhất trong lịch sử loài người! Hơn 175,000.00 (hơn một trăm bảy mươi lăm ngàn) người thiệt mạng! Biến cố này như một sứ điệp gưi cho mỗi người thuộc các dân tộc. Từ kẻ nắm quyền hành trong chính quyền cho đến các người dân bình thường nên dừng phút giây để suy nghĩ. Những ai đang tìm cách giết hại nhau hãy dừng tay! Bạn có vũ khí mạnh ư? Chỉ một trận động đất hay sóng thần đã giết nhiều sinh mạng mà không có vũ khí nào từ xưa đến nay có thể làm được! Các chính trị gia có đầu óc thông minh và tính toán để hại đối phương ư? Thế mà không ai biết được ngày giờ động đất xảy tới! Trong lúc loài người bị mù quáng trước dấu hiệu của thiên nhiên, thì các thú vật đã biết trước và di tản tránh tai họa này!

  • Chúa Giêsu ban phát nhu cầu hiện tại, giúp mọi người nhận ra ‘dấu hiệu’ để họ nhìn cao hơn, biết tìm đến nguồn gốc sự sống đến từ đâu. Kitô hữu biết sống theo tuần hoàn vũ trụ và nhận ra Chúa quan phòng ban cho họ để sống ‘mỗi ngày’ trong ân phúc và niềm vui Thực Hành: ‘Thánh Phalô nói với tín hữu Ếphêsô rằng, “… như sự chân thật trong Ðức Giêsu dạy, là anh em hãy khử trừ lối sống xưa kia, hãy lột bỏ con người cũ, đã bị hư theo những đam mê lầm lạc. Anh em hãy trở nên mới trong lòng trí anh em, hãy mặc lấy người mới đã được tác thành theo thánh ý Chúa trong sự công chính và thánh thiện xứng với sự thật.” (Ephesians 4:17.20-24)

Dân chúng sẽ phân biệt được ai là Kitô hữu tốt khi quan sát cách sống của họ. Từ ngày Kitô hữu quyết theo Chúa thì họ nhận được ân sủng cần thiết cho sự sống vĩnh cửu (Ephesians 2:8-10), và họ biết định hướng đi và suốt đời dấn thân theo quyết định đó.

  • Là dân Chúa, Kitô hữu không bị mất bản tính tự nhiên. Họ cần dùng ơn Chúa để thay đổi và sống cho phù hợp với ý Chúa hơn.Chúa Giêsu là gương mẫu cho Kitô hữu theo về với Chúa Cha.

Chúa Nhật 19 Thường Niên 12/08/2018

Lời Chúa: 1 Kings 19: 4-8; Ephesians 4:30-5:2; John 6:41-51.

LƯƠNG THỰC NUÔI HỒN.

Chuyện hôm nay: ‘Trong những ngày ấy, Êlia (trốn khỏi vua Ahab và nữ hoàng Jezebel) đi một ngày đàng vào trong hoang địa … ông xin được chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng…Thiên Thần Chúa trở lại và bảo: “Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.” (1 Kings 19:4-8)

Các bài đọc hôm nay nói đến sự đói khát của nhân loại. Các tiên tri, những người của Chúa, vẫn chịu thử thách để họ biết rằng chính Chúa nuôi họ. Trường hợp của tiên tri Elijah hôm nay là một bằng chứng.

Vua Ahab cưới người vợ ngoại giáo, bà nhập thần ngoại giáo vào đền thờ của Chúa. Sau biến cố trên núi Carmel, nữ hoàng tức giận tìm cách giết Elijah. Tuy chiến thắng trong việc rao giảng danh Chúa, thế mà Elìjah bị lùng bắt, ông bỏ trốn và nản chí, thất vọng trong sa mạc. Ông chỉ mong chết để khỏi bị khổ. Nhưng Chúa vẫn có chương trình cho Elijah, và tiếp tục thử thách cũng như chăm sóc, bảo vệ ông. Chúa sai Thiên thần đem bánh nuôi ông.

Như Môisen giữ chay 40 ngày đêm trên núi, và Chúa Giêsu cũng giữ chay 40 ngày đêm trong sa mạc, Elijah giữ chay 40 ngày đêm trên đường đi về núi thánh (Deuteronomy 9:9; Matthew 4: 1,2). Sau này cả ba người xuất hiện trên núi thánh dịp Chúa Biến Hình (Luke 9:2836)

  • Kitô hữu cũng chịu thử thách và được nuôi dưỡng như Elijah khi làm việc cho Chúa. Chúa không miễn đau khổ, trừ thử thách … nhưng để tôi luyện chúng ta kiên trì và yêu Chúa hơn. Cuối cùng, Chúa không bỏ những người của Chúa. Bí tích Thánh Thể tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta trên đường về Núi Thánh

Suy Niệm: ‘Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống’”. Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “… Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (John 6:41-44)

Thuở xưa, trong thời gian lang thang ở sa mạc, dân Do thái đã được Thiên Chúa ban “manna” hằng ngày để nuôi sống họ. Khi nhắc đến Manna, người Do thái rất hãnh diện. Vì đó là dấu chứng Thiên Chúa yêu họ. Họ là dân riêng của Ngài.

Ngày nay, Chúa tiếp tục nuôi Kitô hữu trong Bí Tích Thánh Thể nhờ sứ mạng của Giáo Hội. Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, nên đã ban Ðức Giêsu cho chúng ta. Ðức Giêsu đến để đem sự sống cho mọi tâm hồn.

  • Sự sống Ðức Giêsu ban không chỉ như Manna xưa, mà là sự sống vĩnh cửu. Ðến với Ðức Giêsu, chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời.

Thực Hành: “Anh Chị Em hãy sống trong tình thương như Chúa kitô đã sống.”(Ephesians 5:2)

Các Kitô hữu không cần phải tốn kém để đi tìm sự sống nơi các hành tinh khác. Họ chỉ cần dành thì giờ cầu nguyện, và đồng hành với Giáo Hội trần thế, kết hiệp mật thiết với Thánh Thể như phi thuyền an toàn đưa họ về thiên quốc. Thánh Phaolô khuyên tín hữu Ephesians xưa, cũng như Kitô hữu ngày nay rằng, hương thơm dâng lên Chúa không phải là lễ vật sát tế chiên bò như xưa, nhưng là những đức hạnh Chúa Thánh Thần ban cho để Kitô hữu sống với mọi người trong tình huynh đệ. Thánh Phaolô khuyên rằng đừng dùng những lời nói chua ngoa hoặc kiện tụng nhau ra tòa đời, nhưng hãy nhận ra Chúa tha tội cho mình thế nào, thì cần đối xử với người khác như vậy.

Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. (Thánh Vịnh 33)

Chúa Nhật 20 Thường Niên 19/08/2018

Lời Chúa: Proverbs 9:1-6; Ephesians 5:15-20; John 6:51-58.

BÁNH TA BAN LÀ THỊT TA.

Chuyện hôm nay:‘‘Sự khôn ngoan đã xây nhà mình và dựng bảy cột trụ, đã giết các sinh vật, pha rượu, dọn bàn tiệc, và sai những nữ tỳ lên các nơi cao trong thành mà công bố rằng: “Ai ngây thơ, hãy đến cùng ta … và hãy bước theo đường lối khôn ngoan”. (Proverbs 9:1-6)

Trong sách Thánh, số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn và hoàn mỹ. Khôn Ngoan là của Thiên Chúa Toàn Mỹ, qua hình ảnh người đàn bà, ‘Nữ Tỳ’ diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa rất êm dịu với loài người.

Khôn Ngoan dọn tiệc và mời tất cả hãy đến tham dự để có sự thỏa mãn đầy đủ và niềm vui dài bất tận ở đời này và đời sau. Sự thỏa mãn ở đây không nhắm đến cường độ cảm xúc, nhưng sự Bình An của linh hồn. Ðức Giêsu nhiều lần nhấn mạnh hai từ “thịt” và “máu”.Thịt – máu, nghĩa là Sự sống của Ngài được trao ban cho nhân loại cách trọn vẹn.

Rước Lễ là ‘ăn thịt – uống máu’ Ðức Giêsu: là được kết hiệp với Ngài, sống và làm việc như Ngài.

  • Kitô hữu mọi thời đón nhận Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, là hiện thân của Thiên Chúa.

Suy Niệm: ‘Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.” Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?” (John 6:51-53)

Qua nhiều thế kỷ, dân Do Thái sát tế súc vật để đền tội. Nhưng lễ vật đó không đủ sức xóa bỏ tội lỗi của họ. Chúa cho phép họ xử dụng nghi lễ đó để mỗi người có dịp thay đổi cuộc sống. Cho đến lúc Chúa Giêsu đến, lời hứa cứu độ và tha tội mới được thực hiện.

Hiện nay có nhiều Giáo Phái cùng tin vào Ðức Giêsu, và một Thiên Chúa (Christian churches), nhưng có những nhận định khác nhau về giáo lý, nhất là về ý nghĩa của ‘Thịt và Máu’ trong Bí Tích Thánh Thể. Phúc Âm thánh Gioan chương 6, ghi nhận sự giảng dạy của Ðức Giêsu về Thánh Thể là phương cách duy nhất cứu nhân loại theo ý Chúa Cha.

Khi Ngài trình bày về sự sống thần linh và mời họ chấp nhận Thịt và Máu của Ngài. Hy Lễ Chúa Giêsu dâng đầy đủ, trọn vẹn, bảo đảm ban cho mỗi người sự sống vĩnh cửu. Nhưng nhiều người phản đối và bỏ đi, chỉ có 12 Tông Đồ tin theo.

Cho dù lúc đó họ chưa hiểu, nhưng họ vẫn khiêm nhường, chấp nhận. Chính họ không hiểu được bằng lý trí, nhưng nhờ Ðức Tin, Cậy, và Yêu họ cảm nhận được sức sống cần thiết cho linh hồn.

  • Các Tông Đồ và các Thánh Tử Đạo đã tin, họ được sức mạnh thần linh đến nỗi không sợ chết để chứng minh sự thật và niềm vui của sự sống muôn đời.

Thực Hành: “Anh em thân mến, anh em hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan: biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Vì thế anh em chớ ăn ở bất cẩn, nhưng hãy hiểu biết thế nào là thánh ý Thiên Chúa … Hãy luôn luôn cảm tạ Thiên Chúa là Cha trong mọi nơi mọi sự, nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.” (Ephesians 5:15-17)

Phần trước trong thơ này thánh Phaolô nói lên ‘bí nhiệm’ của chương trình cứu độ Thiên Chúa có sẵn để cứu loài người. Trong phần này, lời giảng huấn chú trọng đến cách sống của Kitô hữu là biết Tạ ơn Chúa luôn luôn và trong mọi sự.’ Bí Tích Thánh Thể còn được gọi là Bí Tích Tạ Ơn. Vì thế, được thánh hóa bằng ơn Chúa, Kitô hữu là nhân chứng của Tình Yêu, “Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.” (Thánh vịnh 34:9)

“Hãy giữ lưỡi đừng nói ra điều ác, và ngậm môi cho khỏi thốt ra lời gian ngoa. Hãy lo tránh ác và hành thiện, hãy tìm kiếm và theo đuổi bình an” (Thánh vịnh 34)

Chúa Nhật 21 Thường Niên 26/08/2018

Lời Chúa: Joshua 24:1-2,15-18; Ephesians 5:21-32;  John 6:60-69.

THỊT & MÁU VÀ THÁNH THỂ

Chuyện hôm nay: ‘Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả các chi tộc lại ở Sikem, … Giosuê liền nói với toàn dân như thế này: “Nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi lựa chọn: hôm nay, các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn… Dân trả lời rằng: “Không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại…” (Joshua 24:1-18)

Trước khi Giosuê (Joshua) từ trần, ông triệu tập dân Do Thái để mời họ chọn một quyết định quan trọng, là họ dứt khoát phụng thờ Chúa hay là thờ các thần của dân ngoại. Vì ông thấy số đông dân chưa dứt khoát. Họ vừa theo nghi thức lễ của Môisen, nhưng cũng tham gia các cuộc tế thần dân ngọai.

Nhờ sự cương quyết của gia đình ông và nhờ tài ‘giảng dạy’của ông, dân Do Thái có dịp tốt là quyết chọn Chúa mà thôi

  • Thực tế, nói theo Chúa thì dễ, nhưng sống theo Lời Chúa dạy và yêu mến Ngài thật khác nhau. “Ngôn hành” của Kitô hữu cần chứng tỏ rằng họ là dân của Thiên Chúa, đem Tin Mừng cho xã hội có khuynh hướng trần tục hóa hôm nay.

Suy Niệm: ‘… có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: “Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?” Simon Phêrô thưa Người: “Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Chúng con tin: Thầy là

Ðấng Kitô Con Thiên Chúa”. (John 6:66-69)

Ðức Giêsu hỏi các Tông Ðồ:”Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?”Tông Đồ Phêrô đại diện cả nhóm tuyên xưng niềm xác tín nơi Ðức Giêsu: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời.”

Ta thấy nhiều người chết vì thiếu nước uống, trước khi chết vì thiếu thức ăn. Quan sát đời sống thiêng liêng, những linh hồn thiếu ơn Chúa biểu lộ sự thoái hóa cách dị thường!

  • Chúng ta trả lời thế nào nếu Chúa hỏi: “Cả con nữa, con cũng muốn bỏ đi hay sao?

Thực Hành: ‘Ai yêu thương vợ mình, là yêu thương chính mình. … như Ðức Kitô đối với Hội Thánh. … Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình: và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Ðức Kitô và Hội Thánh.’ (Ephesians 5:30-32)

Chúa Giêsu chịu tử nạn để rửa sạch tội lỗi loài người, và làm cho dân Chúa được thánh thiện (Hebrews 10:29; 13:12).Thánh sử John nói rằng Lời Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta (John 17:11; Titus 3:5). Sự kết hợp giữa linh hồn và Chúa Giêsu được ví như sự hợp nhất giữa vợ chồng. Thánh Phaolô dùng hình ảnh của hôn nhân để diễn tả sự kết hợp của Chúa Giêsu và Hội Thánh.

  • Sự kết hợp của vợ chồng thăng hóa nhau thế nào, thì Bí Tích Thánh Thể thánh hóa linh hồn mỗi Kitô hữu hơn thế muôn ngàn lần, đó là sự sống vĩnh cửu.