Tại sao phải bơi

– Anh muốn tình nguyện gia nhập hải quân à?
– Đúng vậy, thưa đô đốc.
– Tốt thôi, anh có biết bơi không?
– Tại sao phải bơi ạ? Chẳng lẽ chỗ các ngài không có tàu à?