TÂN BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN TNTT VICTORIA

Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn TNTT Victoria

Melbourne, 24/2/2019.

12 giờ trưa ngày chúa nhật 24/2/2019, tại Thánh Đường Giáo xứ Holy Eucharist, Tây Melbourne, Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Tiểu bang Victoria đã long trọng giới thiệu Tân BCH Liên Đoàn thuộc Tiểu Bang Victoria được bầu ra trong cuộc họp của Ban Huynh Trưởng ngày 17/6/2018 với sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn TNTT Úc châu qua Lá thư Bổ Nhiệm của Tổng Liên Đoàn với kiến thị của Linh mục Vũ Minh Nguyên, SVD, Tuyên úy Tổng Liên Đoàn.

Cha Linh Hướng Tuyên Uý Liên Đoàn Giuse Đặng Nhật Thường đã có mặt trong Thánh Lễ cùng với Cha Chính Xứ Giáo Xứ Holy Eucharist, Giuse Đỗ Tuấn Anh và một cha khách thuộc Giáo Phận Vinh vừa từ VN sang. Cùng hiện diện và hiệp ý trong Thánh Lễ là Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, hơn 50 huynh trưởng đại diện các xứ đoàn, các em thiếu nhi của Xứ đoàn Bê-na-đô Duệ chủ nhà, cùng gần 900 giáo dân đã tham dự thánh lễ và chứng kiến lễ tuyên thệ này.

Sau bài giảng, Tân Ban Chấp Hành Liên Đoàn đã được đại diện ủy nhiệm của Ban Chấp Hành Tổng Liên Đoàn xướng danh. Sau đó, Tân BCH đã tuyên thệ trước cờ đoàn và linh mục tuyên uý để bắt đầu nhiệm kỳ phục vụ mới 2019 – 2021.

Danh sách Tân BCH Liên Đoàn gồm có:

  • Liên Đoàn Trưởng: Anh Gioan Trần Thiên Ân,
  • Liên Đoàn Phó đặc trách Quản Trị: Anh Stêphanô Nguyễn Hoàng Thanh Vũ,
  • Liên Đoàn Phó đặc trách Nghiên Huấn: Anh Giuse Nguyễn Tri Thiên Tuyền,
  • Thư ký Liên Đoàn: Têrêsa Hàn Thục Trang,
  • Thủ quỹ Liên Đoàn: Anh Tô Ma Nguyễn Anh Tuấn.

Tân BCH cũng có nhiểu uỷ viên chuyên môn, trong đó đặc biệt có uỷ viên liên lạc với phụ huynh các em và uỷ viên phụ trách truyền thông. Đây là một bước tiến thích nghi với thời đại thông tin hiện đại và kết nối chặt chẽ với gia đình để việc huấn luyện các em được hoàn hảo hơn với sự tiếp tay chặt chẽ của phụ huynh và gia đình các em.

Thánh Lễ được kết thúc với việc công bố Lá thư Bổ nhiệm chính thức của Tổng Liên Đoàn TNTTVN Úc Châu với chữ kỹ của Chị Chủ tịch cùng Kiến thị của Cha Tuyên úy Tổng Liên Đoàn.

Ước mong quý anh chị trong Tân Ban Chấp Hành sẽ được dồi dào ơn thánh Chúa để noi gương Anh Cả Giê-su hiến thân phục vụ đoàn thiếu nhi của Chúa ngỏ hầu mỗi ngày các em được lớn lên trong Chúa Thánh Thần.

Dưới đây là một số hình ảnh từ Thánh Lễ Tuyên Hứa.

TBN (DCUC)