Tân Phúc Âm Hoá và Người Giáo Dân

1. Tin Mừng Thánh Mát-cô 7, 14-23

Khi ấy, Đức Giêsu gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: Không có cái gì yừ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. Ai có tai nghe thì nghe!”

Khi Đức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. Người nói với các ông: “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao? Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta, rồi bị thải ra ngoài?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch. Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”

Mùa Chay gồm 40 ngày, từ Thứ Tư Lễ Tro tới Lễ Phục Sinh, đây là mùa cầu nguyện và sám hối trước Lễ Phục Sinh, mùa chuẩn bị cho các tín hữu mừng lễ Chúa Sống Lại, và dọn lòng cho họ đón nhận một cách có hiệu quả hơn các ân sủng mà Đức Kitô đã mang lại nhờ sự khổ nạn và cái chết của Người.

Sử sách (như quyển Christian Lore and Legend tác giả JCJ Metford, nxb Thames & Hudson 1983) ghi rằng: trong thời gian 40 ngày, từ Lễ Tro cho đến hết ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, mọi người phải ăn chay và sám hối. Luật mới đã bỏ bớt rất nhiều. Những thế kỷ đầu tiên, trong thời gian ăn chay, giáo dân chỉ được dùng một bữa ăn trong ngày, không được dùng rượu, cá và thịt, để cùng với Chúa sống lại 40 ngày trong sa mạc để cầu nguyện.

2. Tân Phúc Âm Hoá (The New Evangelization)

Thư Chung 2013 trong Đại Hội XII của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi toàn thể dân Chúa có ghi: “Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam và công cuộc Tân Phúc Âm Hoá” là sứ điệp chung và là dấu chỉ sự hiệp thông của Giám Mục Đoàn để định hướng mục vụ cho Giáo Hội tại Việt Nam vào những năm tới, cách riêng trong ba năm 2013-2016, trong đường hướng chung của Giáo Hội phổ quát: “Tân Phúc Âm Hoá để thông truyền đức tin.” Nội dung nhắm vào (1) đời sống gia đình (2014), (2) đời sống giáo xứ và các cộng đoàn (2015), và (3) đời sống xã hội (2016). (Trích Thư Chung của HĐGMVN 2013.)

“Tân Phúc Âm Hoá để thông truyền Đức Tin” cũng là chủ đề của Thượng Hội Đồng Giám mục lần thứ XIII, diễn ra tại Roma, từ ngày 7 đến 28/10/2012.

Mục tiêu của Tân Phúc Âm Hoà là dẫn mọi người vào cuộc gặp gỡ của từng người một (cá vị) với Đức Giêsu Kitô, trong Thánh Thần, nhờ đó gặp gỡ Thiên Chúa Cha của Người, cũng là Cha của chúng ta, và để đời sống mình được biến đổi theo tinh thần Phúc Âm. Như thế trước hết chính bản thân chúng ta phải được Tân Phúc Âm Hoá, phải củng cố và làm mới lại đức tin của mình, rồi mới có thể giúp những anh chị em đã xa rời đức tin tự khám phá vẻ đẹp và ánh sáng đức tin. Ngày nay, khi một số người chỉ còn là Kitô hữu trên danh nghĩa, chúng ta hãy sống cho đúng với ơn gọi Kitô hữu của mình trong niềm vui, hãy chiếu toả sức hấp dẫn của Tin Mừng cho những người chung quanh. (Thư Chung HĐGMVN 2013.)

Tân Phúc Âm Hoá vẫn là Lời Chúa, nhưng được mời gọi rao giảng với lòng nhiệt thành mới, phương pháp mới, cách diễn tả mới để “con người hôm nay có thể hiểu và lĩnh hội được sứ điệp Phúc Âm”. (Trích sách Tân Phúc Âm Hoá trong cảm thức được Thiên Chúa Xót thương, LM Giuse Tạ Huy Hoàng, Tổng Thư Ký Uỷ ban Giáo Dân, HĐGMVN, nxb LHNB, 2014, trang 63-69.)

Trong phần Hội Nhập của Công Giáo vào văn hoá, trong thế giới hiện tại, Giáo Hội trở nên một dấu hiệu để người ta có thể dễ dàng nhận ra giáo hội là gì và trở nên một công cụ hữu hiệu hơn cho sứ mạng. Thế giới hiện nay đang thấy rõ dấu hiệu có sự rạn nút giữa Tin Mừng và văn hoá, do một cách nhìn quá trần tục về sự cứu độ, điều này dẫn đến khuynh hướng giản lược Kitô giáo thành một ‘sự khôn ngoan đơn thuần của con người, một loại khoa học giả tạo về hành phúc’. Giáo Hội ý thức rằng cần phải thực hiện ‘một bước tiến khổng lồ trong nỗ lực Phúc Âm hoá của mình, và phải bước vào một giai đoạn lịch sử mới trong sự năng động truyền giáo của mình. Công cuộc Tân Phúc Âm Hoá, vì thế, là một nhu cầu cấp bách cho thế giới ngày hôm nay. (Trích sách Tóm lược về Học Thuyết Xã Hội của Giáo Hội Công Giáo, Compendium of the Social Doctrine of the Church, nxb Libereria Editrice Vaticana, 2004, bản dịch của HĐGM VN 2007, số 523-527, trang 360-363.)

Người giáo dân vì thế trong giai đoạn hiện tại được trao phó cho trách nhiệm học hỏi Tin Mừng và thực hành trách vụ truyền giáo của mình nơi gia đình, khu xóm, giáo xứ, công sở, trong thực tại trần thế một cách tích cực, và không hạn chế.

Trần Bá Nguyệt, 2-2015