Tháng Mân Côi

Hàng năm tại nước Úc tháng Mười về cũng là khởi đầu của mùa Xuân đất trời với nhiều hoa tươi, lá cành xinh tươi; còn đối trong Giáo hội tháng Mười là tháng Mân Côi. Lễ này gợi nhớ chúng ta về một trận chiến năm xưa vào năm 1571, trước sức mạnh đe dọa của Hồi Giáo trên phần đất nước Ý, Đức Giáo Hoàng Piô V đã kêu gọi con cái mình chung sức bảo vệ. Các vua chúa Công Giáo Châu Âu đã đáp lời và một Đạo binh Thánh Giá được triệu tập ra tiền tuyến. Hậu phương yểm trợ bằng cầu nguyện đặc biệt lần chuỗi Mân Côi. Ngày 7 tháng 10, kết thúc binh lửa ở vịnh Lépante, với phần thắng nghiêng về phía Công Giáo. Tước hiệu Mẹ Mân Côi từ đó có thêm biệt danh là Mẹ Chiến Thắng.
Ngày nay, tưởng rằng cuộc chiến mang màu tôn giáo như thế đã lùi xa vào dĩ vãng. Đạo binh Thánh Giá chẳng còn. Nhưng những nhiễu nhương đang xảy ra trên thế ngày nay, đặc biệt những cuộc khủng bố xả ra đây đó ngay tại những quốc gia văn minh, có những trang bị vũ khí tối tân hiện đại nhất và những cuộc chiến tương tàn khốc liệt đang diễn ra tại Trung đông, điển hình là Syria, Iraq v.v… Phong trào IS (Hồi Giáo Cực Đoan) đang là một hiểm họa của thế giới! Mừng lễ Mẹ Mân Côi hôm nay nhắc nhở chúng ta mối liên hệ sâu bền giữa hai tước hiệu “Mẹ Mân Côi – Mẹ Chiến Thắng”, để xác tín lại rằng muốn có chiến thắng không thể xao lãng lần hạt Mân Côi như lời Mẹ nhắn nhủ năm xưa tại Fatima “Muốn có hòa bình, hãy siêng năng lần hạt Mân côi”.
Nhân tháng Mân Côi về chúng ta hãy tìm hiểu nguồn gốc kinh Mân côi hầu có thể sốt mến siêng năng lần chuỗi.
Theo bài giảng của linh mục Đỗ Xuân Quế về lễ Mẹ Mân Côi thì ngay từ thế kỷ XI, thời thánh Bê-na-đô, những người có lòng sùng kính Đức Mẹ vẫn đọc một chuỗi các kinh Kính mừng, vừa đọc vừa nghĩ đến những sự vui mừng của Đức Mẹ. Sau này, năm 1328 ngưòi ta tìm được một tập ghi chép các phép lạ của Đức Mẹ. Trong tập này có nói đến việc Đức Mẹ trao chuỗi Mân côi cho thánh Đa Minh. Và từ đó trở đi, người ta cứ truyền tụng cho nhau là thánh Đa Minh đã lập ra chuỗi Mân côi. Vì thế, trong dòng Đa Minh mới có tượng Đức Mẹ trao chuỗi Mân côi cho thánh Đa Minh.
Thực ra, theo cha La-co-đe (Lacordaire), một tu sĩ dòng Đa Minh và một nhà giảng thuyết trứ danh tại nhà thờ Đức Bà Pa-ri (Paris) vào giữa thế kỷ XIX, thì năm 1209 ở miền Tu-lu-giơ (Toulouse), tình thế lúc bấy giờ rất nhiễu nhương: quân của quận Chúa Ray-mông (Raymond) theo bè rối Anbi-doa (Albigeois) đánh nhau với quân của quận chúa Xi-mông đờ Mông-pho (Simon de Montfort) theo Công giáo. Thánh Đa Minh làm việc tông đồ ở miền Toulouse lúc bấy giờ. Người thấy rằng bao lâu chưa có hòa bình thì bấy lâu rất khó giảng giải để đưa các người theo bè rối về nẻo chính đường ngay. Vì thế, người mới cầu nguyện và xin ai nấy cầu nguyện cho hòa bình. Người được ơn soi sáng kiện toàn kinh Mân côi đã có từ thế kỷ XIII, bằng cách cứ sau mỗi mười kinh thì dừng lại một chút, rồi thêm vào một câu hát vắn hay mấy lời lấy trong các sách Tin Mừng về cuộc đời Chúa Cứu Thế, cho thay đổi và đỡ nhàm chán. Ban đầu chỉ lấy những câu nói về các niềm vui, sau mới thêm những câu nói về các nỗi khổ và các điều mừng.
Từ thế kỷ XV trở đi, chuỗi lần hạt Mân côi được tổ chức chia làm ba chuỗi, mỗi chuỗi năm chục kinh suy ngắm về một số các mầu nhiệm liên quan đến các niềm vui, nỗi khổ và các điều mừng cho đến ngày 16/10/2002 Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II công bố Năm Thánh Mân Côi và Ngài thêm vào 5 sự Sáng. Như vậy bây giờ chuỗi kinh Mân Côi là 20 mầu nhiệm tất cả.
Hai tu sĩ dòng Đa Minh là linh mục A-lanh đờ la Rót-sơ (Alain de la Roche) người Pháp ở tỉnh Đu-ê (Douai), (sau được nâng lên hàng chân phước) năm 1470 và linh mục Gia-cóp Pơ-ren-gơ (Jacob Sprenger) người Đức ở tỉnh Kơn (Koeln) năm1475 đã lập ra các Hội Mân Côi. Từ thế kỷ XVI, các ĐGH chính thức giao cho dòng Đa Minh nhiệm vụ rao giảng về chuỗi Mân Côi và thành lập các hội Mân Côi.
Hội Mân Côi Úc Châu đã được thành lập hầu cổ súy và liên kết các tràng chuỗi Mân Côi sống lại để dâng kính Mẹ, nhiều cộng đoàn đã phát động lòng sùng kính này và tổ chức này… Những ai chưa tham gia có thể ghi danh với Hội Mân Côi Việt Nam Úc Châu qua Dân Chúa Úc Châu 51 Mitchell St Bruswick để nhận những hướng dẫn và giấy chừng nhận Hội viên. Vì những chi phí bưu điện và in ấn, quí vị có thể ủng hộ thì Dân Chúa hết lòng cám ơn.
Xin Thiên Chúa ban phép lành cho quí vị và xin Mẹ Mân Côi luôn gìn giữ quí vị và gia quyến cũng như tha thiết xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho thế giới chúng ta đang sống được hòa bình như lời Mẹ năm xưa đã gọi mời: “Hãy xiêng năng lần hạt mân Côi cầu nguyện cho hòa bình thế giới”.
Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb Chủ nhiệm.