Thánh Ca: Cho Con Vững Tin

Thánh Ca: Cho Con Vững Tin – Sáng tác: Nguyễn Duy – Trình bày: Thùy Loan – Mai Hương – Minh Nguyệt