Thánh Ca: Chúa Giàu Lòng Xót Thương

Chúa Giàu Lòng Xót Thương
Nhạc và Lời: Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
Trình bày: Thùy Loan