Thánh Ca: Dòng Suối Ơn Lành

Thánh Ca: Dòng Suối Ơn Lành

Sáng Tác: Liên Bình Định

Trình bày: Thùy Loan – Mai Hương – Minh Nguyệt