Thánh Ca: Lòng Chúa Xót Thương

Thánh Ca: Lòng Chúa Xót Thương
Sáng tác: Liên Bình Định
Trình bày: Thùy Loan