Thánh Ca: Mẹ Đồng Công

Mẹ Đồng Công

Trình bày: Thùy Loan

Sáng Tác: Lm. Cao Thăng