Thánh Ca: Niềm vui ơn cứu độ

Thánh Ca: Niềm vui ơn cứu độ
Sáng tác: Thái Nguyên
Trình bày: Ngọc Thy