Thánh Ca: Nước Mắt Chiều Canvê

Thánh Ca: Nước Mắt Chiều Canvê
Sáng tác: Mân Côi
Trình bày: Thùy Loan