Thánh Ca: Thập Giá Tình yêu

Tác giả: Thiên Ân

Trình bày: Thùy Loan