THÁNH GIUSE

Như đóa mai trong tuyết
Như phong lan trên rừng
Công chính luôn lhiêm nhường
Ngọc toàn bích diễm tuyệt

Cả cuộc đời trầm lặng
Người yêu sống cần lao
Xưởng mộc trong xóm vắng,
Thánh gia một thưở nào

Người gia trưởng gương mẫu
Trong suốt một cuộc đời
Tình lối xóm mọi nơi
Người luôn luôn hiền hậu

Yêu mến bé Giêsu
Cả xuân, hạ, đông, thu
Tình thương kính mẹ thánh
Gió mát hay sương mù

Mai sớm hay chiều về,
Yêu thánh cả Giuse
Người ân cần cứu vốt
Con thoát vòng đam mê

Lê Ngọc Hồ