THÁNH LỄ GIỖ CHA PHANXICÔ TRƯƠNG BỬU DIỆP

Hội Ái Hữu Cha Trương Bửu Diệp Melbourne

Kính mời các hội viên

Và tất cả ông bà anh chị em mộ mến Cha

Tham dự Thánh Lễ kỷ niệm ngày cha bị giết 13/3/1946 sẽ được cử hành tại Our Lady’s 46 Ballarat Rd Maidstone

Ngày 14/3/2020 lúc 2 giờ chiều

Sau Thánh lễ kính mời tất cả tham dự tiệc trà trong Hội trường Giáo xứ.

Kính mời

Đại diện Hội

Bà Đỗ Thị Nhơn

Mobile: 0433 500 951