Thánh Lễ Giới Trẻ 28/11/15

  1. Nghi thức trao bằng cho giảng viên giáo lý.

Trong năm nay, cộng đoàn lại có thêm một số bạn trẻ đã học xong những khoa giảng viên giáo lý và được cha Phạm Quang Hồng trao bằng trong Thánh Lễ tối nay:

Bốn bạn:

  • Trần Thị Hà, Phạm Gia Huy Bruce, Nguyễn hoàng long Simon, và La Dũng Jasmine đã hoàn tất khóa giáo lý căn bản 10 tuần.
  • Hai bạn: Hồ Thị Thi và Nguyễn Thị Nam Phương, đã học xong có căn bản và hai khóa về thần học và Thánh Kinh.
  • Ngoài ra cácgiáo viên giáo lý cũ vẫn tiếp tục phục vụ với trẻ: Teresa Phạm đã phục vụ được ba năm, Trịnh Phương Uyên phục vụ được bốn năm và Nguyễn Minh Khôi năm nay Kỷ niệm 10 năm trong chức vụ giảng viên giáo lý của cộng đoàn.

2. Chúc lành cho giới trẻ và huynh trưởng.

Tối hôm nay các bạn trẻ sắp sửa lên đường đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu tại Melbourne ngày 3 tới ngày 5 tháng 12, 2015 cũng như các huynh trưởng, dự trưởng và nghĩa sĩ cấp 4 sẽ tham dự trại Huấn Luyện Sa Mạc Nắng Hồng 14 tại Melbourne từ ngày 7 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1 năm 2016 cũng được mời lên để cha chủ tế chúc lành cho chuyến đi của họ.

Đại Hội Giới Trẻ được tổ chức 3 năm một lần cho các bạn trẻ từ lớp 9 trở lên. Các em được học hỏi và chia sẻ đức tin qua những sinh hoạt do các thuyết trình viên chuyên môn hướng dẫn. Chủ đề của Đại Hội 2015 là “Phúc cho những ai có tinh thần trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”.

Mục đích của trại Nắng Hồng là tạo cơ hội cho các huynh trưởng gặp gỡ, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm sinh hoạt của phong trào, nhằm trau dồi khả năng đạo đức và gây tinh thần đoàn kết giữa các xứ đoàn, đồng thời thống nhất những nghi thức căn bản của phong trào.

Có 24 em trong cộng đoàn sẽ đi tham dự Trại.

Xin cảm ơn sự dấn thân hy sinh của các giảng viên giáo lý, các bạn trẻ, các huynh trưởng, dự trường và nghĩa sĩ cấp 4. Chúc các bạn đi đường bình an và gặp hái được kết quả tốt đẹp qua hai kỳ đại hội.