Thánh Lễ Online Úc Châu

Cộng Đoàn Công Giáo VN Tây Úc

PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH 2020 

Theo Văn Thư mới nhất của Tòa Giám Mục gửi đến các Linh Mục & Giáo Sỹ trong Giáo Phận vào ngày 26/03/2020 vừa qua – Cha Quản Nhiệm & BTV Cộng Đoàn xin trân trọng thông báo 

Tất cả các Thánh Lễ & Nghi Thức Phụng Vụ – dành cho Giáo Dân

Trong Tuần Thánh – từ CN Lễ Lá (05/04/20) đến CN Phục Sinh (12/04/20) :

 Đều bị đình chỉ – cho tới khi có Thông Báo mới từ TGM

Do đó, các Thánh Lễ & Nghi Thức PV trong Tuần Thánh – sẽ được Trực Tuyến cho Cộng Đoàn Dân Chúa qua YouTube hay Facebook vào những ngày và giờ như sau :

 1. Lễ Lá :  Chiều Thứ Bảy  (04/04/20)  :  Lúc 6:00 pm

                    Sáng Chúa Nhật (05/04/20)  : Lúc 9:00 am

 • Kỷ Niệm Tiệc Ly – Chiều Thứ Năm (09/04/20) : Lúc 6:30 pm 
 • Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa – Thứ Sáu (10/04/20) :

                             Sáng – Lúc 10:00 am – Hoạt Cảnh Thương Khó (Online)

                       Chiều – Lúc 3:00 pm – PV Lời Chúa & Suy Tôn Thánh Giá

 • Lễ  Vọng  PS  – Chiều Thứ Bảy (11/04/20)  –  Lúc 6:00 pm
 • Lễ Phục Sinh – Sáng Chúa Nhật (12/04/20) – Lúc 9:00 am   

Các Thánh Lễ trong tuần & cuối tuần – trước và sau Tuần Thánh – vẫn được phát tuyến trực tiếp qua YouTube hay Facebook của CĐ vào những ngày & giờ thường lệ :

* Chiều Thứ Ba – Thứ Sáu : Lúc 6:30 pm

* Chiều Thứ Bảy                 : Lúc 6:00 pm

* Sáng Chúa Nhật               : Lúc 9:00 am

 Quý vị có thể click vào Link bên dưới để truy cập trang Facebook của CĐ.

https://www.facebook.com/groups/1614182655373586/

https://www.youtube.com/channel/UCTFtGyo2eoAe83K6pxBsxNg

Ca đoàn Cécilia Perth

https://www.youtube.com/channel/UCAkwohWAU0BD-u4PUpXO8wQ


Cộng Đoàn Công Giáo VN TGP MELBOURNE

Thánh Lễ Hàng Ngày tiếng Việt: 

 • Giờ kinh sáng & Thánh lễ: 7 giờ 40 sáng

          Facebook của Trung tâm Thánh Mẫu La Vang  
          https://www.facebook.com/tttm.lavang.melbourne/

 • Thánh Lễ: 6 giờ 30 chiều

         Facebook của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm
         https://www.facebook.com/groups/369806993366841/
 
Thánh Lễ Chúa Nhật tiếng Việt:

 • 6 giờ chiều thứ Bẩy:

         http://vietcatholic.org/thanhle
         https://www.youtube.com/user/VietCatholicNews

 • 6 giờ chiều thứ Bẩy:

        Facebook của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm
         https://www.facebook.com/groups/369806993366841/

 • 7 giờ chiều thứ Bẩy:

         Facebook của Cộng Đoàn Thánh Giuse, Lalors
         https://www.facebook.com/1917168408380431/posts/2772470832850180/

 • 10 giờ sáng Chúa Nhật: 

         Facebook của Trung tâm Thánh Mẫu La Vang:
        https://www.facebook.com/tttm.lavang.melbourne/

 • 11 giờ 30 sáng Chúa Nhật:

Facebook của Nhà thờ Margaret Mary Brunswick

https://www.facebook.com/thai.nguyenkhac.9674?ref=br_rs

https://www.youtube.com/channel/UCBRjbH9OpGqOcToGTxuBY_g

         Facebook của Trung Tâm Vinh Sơn Liêm
         https://www.facebook.com/groups/369806993366841/

 • 12 giờ trưa Chúa Nhật:

         Facebook của Giáo xứ Holy Eucharist
         https://www.facebook.com/HolyEuchristChurch
        https://www.facebook.com/StAlbansOfficial
        https://www.facebook.com/ABTVAustralia

THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN TAM NHẬT THÁNH & LỄ PHỤC SINH

(trên Youtube hoặc Facebook Livestream)

* VietCatholic:
http://vietcatholic.org/thanhle
https://www.youtube.com/user/VietCatholicNews

* Thánh Lễ Tiếng Anh:
https://melbournecatholic.org.au/Mass
http://www.mfyah.com/video.html
https://10play.com.au/mass-for-you-at-home
https://www.vaticannews.va/…/mass-casa-santa-marta.pagelist…

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (09/04/2020) – LỄ TIỆC LY

* Cộng Đoàn Bênađô Duệ – Giáo xứ Holy Eucharist: 6:00 pm
https://www.facebook.com/HolyEuchristChurch
https://www.facebook.com/StAlbansOfficial
https://www.facebook.com/ABTVAustralia

* Trung Tâm Vinh Sơn Liêm: 6:30 pm
https://www.facebook.com/groups/369806993366841/

* Cộng Đoàn St. Margaret Mary’s: 7:00 pm
https://www.facebook.com/thai.nguyenkhac.9674

* Cộng Đoàn Gioan Hoan: 7:30 pm
https://www.facebook.com/Cộng-Đoàn-Thánh-Gioan-Hoan-106441647676402/

* Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang: 7:30 pm
https://www.facebook.com/tttm.lavang.melbourne/
(Chầu Thánh Thể ngay sau Thánh Lễ)

THỨ SÁU TUẦN THÁNH (10/04/2020) – TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
(Giữ chay & kiêng thịt)

* Cộng Đoàn Bênađô Duệ – Giáo xứ Holy Eucharist:
3:00 pm: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu
https://www.facebook.com/HolyEuchristChurch
https://www.facebook.com/StAlbansOfficial
https://www.facebook.com/ABTVAustralia

* Trung Tâm Vinh Sơn Liêm:
3:00 pm: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể
6:00 pm: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu
https://www.facebook.com/groups/369806993366841/

* Cộng Đoàn St. Margaret Mary’s:
3:00 pm: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu
https://www.facebook.com/thai.nguyenkhac.9674

Thánh Lễ : https://www.youtube.com/channel/UCBRjbH9OpGqOcToGTxuBY_g

* Cộng Đoàn Gioan Hoan:
10:00 am: Đi Đàng Thánh Giá
3:00 pm: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu
https://www.facebook.com/Cộng-Đoàn-Thánh-Gioan-Hoan-106441647676402/

* Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang:
8:00 am: Kinh Sáng Phụng Vụ
10:00 am: Đi Đàng Thánh Giá
3:00 pm: Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu
https://www.facebook.com/tttm.lavang.melbourne/

THỨ BẨY TUẦN THÁNH (11/04/2020) – LỄ VỌNG PHỤC SINH

* Cộng Đoàn Bênađô Duệ – Giáo xứ Holy Eucharist: 6:00 pm
https://www.facebook.com/HolyEuchristChurch
https://www.facebook.com/StAlbansOfficial
https://www.facebook.com/ABTVAustralia

* Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm: 7:00 pm
https://www.facebook.com/groups/369806993366841/

* Cộng Đoàn St. Margaret Mary’s: 8:00 pm
https://www.facebook.com/thai.nguyenkhac.9674

* Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan: 7:30 pm
https://www.facebook.com/Cộng-Đoàn-Thánh-Gioan-Hoan-106441647676402/

* Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang: 8:00 pm
8:00 am: Kinh Sáng Phụng Vụ
8:00 pm: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
https://www.facebook.com/tttm.lavang.melbourne/

CHÚA NHẬT PHỤC SINH (12/04/2020) – ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH

* Cộng Đoàn Bênađô Duệ – Giáo xứ Holy Eucharist: 12:00 pm
https://www.facebook.com/HolyEuchristChurch
https://www.facebook.com/StAlbansOfficial
https://www.facebook.com/ABTVAustralia

* Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm: 11:30 am
https://www.facebook.com/groups/369806993366841/

* Cộng Đoàn St. Margaret Mary’s: 9:30 am
https://www.facebook.com/thai.nguyenkhac.9674

* Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan: 10:00 am
https://www.facebook.com/Cộng-Đoàn-Thánh-Gioan-Hoan-106441647676402/

* Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang: 10:00 am
https://www.facebook.com/tttm.lavang.melbourne/


Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney

Thánh Lễ Trực Tuyến Tuần Thánh 2020

Thứ bảy – Chủ Nhật Lễ Lá 4/4/2020
Lúc 6.30pm
với Cha Chu Văn Chi

Chủ Nhật Lễ Lá 5/4/2020
Lúc 11am
với Cha Trần Văn Trợ

Lễ Lá sẽ được trực tuyến

1. Ngay tại Website của Cộng Đồng
vietcatholicsydney.net

2. Youtube.
https://youtu.be/3Q4nFaCdw0I

Chúa Nhật 5/4/2020 vào lúc 11:00am sáng (Giờ Sydney)
https://youtu.be/BpfDIoX8f5Q

3. Facebook :
https://www.facebook.com/103142208000831/posts/106392324342486/?d=n

Youtube Channel củaCĐ: https://www.youtube.com/channel/UCebw0hHt-_MI1Jqzqh2QxLw

Thánh Lễ Lá sẽ được trực tuyến vào hai ngày cuối tuần 4-5 tháng 4 năm 2020.

Thứ Bảy 4/4/2020 vào lúc 6:30pm chiều (Giờ Sydney)

1. Youtube.

https://youtu.be/3Q4nFaCdw0I

Chúa Nhật 5/4/2020 vào lúc 11:00am sáng (Giờ Sydney)

https://youtu.be/BpfDIoX8f5Q

2. Facebook : https://www.facebook.com/103142208000831/posts/106392324342486/?d=n

Nhà thờ Thánh Tâm Cabramatta

https://www.youtube.com/channel/UC-zlwUB0Z307qwPYCzuntJA


TGP Brisbane (chỉ có lễ tiếng Anh)

https://brisbanecatholic.org.au/multimedia/web-cast/


TGP Nam Úc

Chưa có – Nếu quý vị nào biết link xin gởi về Br. Thụy Ng. SDB, email: gioanb@yahoo.com

VietCatholic

http://vietcatholic.org/thanhle

https://www.youtube.com/user/VietCatholicNews

Thánh Lễ Tiếng Anh

https://melbournecatholic.org.au/Mass
http://www.mfyah.com/video.html
https://10play.com.au/mass-for-you-at-home
https://www.vaticannews.va/…/mass-casa-santa-marta.pagelist…

Tại Việt Nam

www.thanhle.online