Thánh Phanxicô Salê

Ðược sinh ra tại Savoy vào năm 1567, người học triết học và thần học tại Paris và lấy ấy bằng tiến sĩ học về pháp luật công dân và bằng tiến sĩ Giáo hội tại Padua. Sau khi thụ phong linh mục người dâng hiến mình vào việc phục vụ cho giám mục của người qua việc mang trở lại lòng tin Công giáo của những người Calvinists tại Chablais. Như là môt giám mục tại Geneva, nhưng người lại cư ngụ ở Annecy, người thuyết giảng rất nhiều và thực hiện những sự cải cách của Hội Ðồng Trent. Là một người cao thượng và tinh thần nhận thức rõ ràng và hiểu biết về con người, người là một vị linh hướng lớn; người mở ra những con đường tu khổ hạnh cho tất cả mọi người (được trinh bày trong cuốn “Introduction to the Devout Life” – “Giới thiệu về Cuộc sống Sùng Mộ Ðạo”), và chỉ rõ tinh chất của cuộc sống linh đạo cho giáo dân trong tình yêu của Thiên Chúa (đây là đề tài của tất cả những công việc người làm, Luận án về Tình yêu của Thiên Chúa). Người hiểu sự quan trọng của ngành in ấn; là một con người hoạt động người sáng lập lên Học viện Thonon an Academy, học viện đã liên kết những sự hiểu biết sắc sảo nhất lại và đem đên một sự học hỏi thâm sâu hơn cho khoa học và cách huấn luyện chuyên nghiệp cho giới trẻ. Người đã cùng với thánh Jane de Chantal thành lập dòng gọi là Order of Visitation. Người qua đời tại Lyons vào ngày 28 tháng Hai năm 1962, nhưng ngày kính của thánh là ngày 24 tháng Giêng, là ngày lễ dỗ nhân ngày cải táng thi hài của người tới Annecy.

Người được phong thánh vào năm 1665, và được vinh danh là một tiến sỹ của Giáo Hội vào năm 1877, và người đã được chính thức tặng danh hiệu là vị thánh của những nhà viết sách báo và các nhà văn Công giáo vào năm 1923. Cha thánh Don Bosco đã cảm phục và noi theo những công viêc tông đồ của thánh Phanxicô Salê, lòng thương yêu nhân từ và thương người của tháng Francis de Sales. Vì lý do này, cha thánh Bosco đã chọn người làm vị thánh đỡ đầu cho Hội Dòng Salêdiêng.

Cuộc sống của thánh Phanxicô Salê đã đánh dấu bởi một tinh thần linh đạo, đức khó nghèo thực sự và một sự trung thành cao độ với đời sống cầu nguyện. Thánh Phanxicô Salê nói lên từ trái tim của người, bằng sự đơn giản của đạo Kitô giáo. Trong việc thành lập dòng tu Visitation, người đã vượt ra khỏi truyền thống, như việc các nữ tu sĩ mặc quần áo như giáo dân và không sống trong dòng kín. Giống như thánh I-nha-xiô thành Loyola, người đã chuyển các tu viện vào nơi thường trú với giáo dân một ví dụ điển hình theo như Julian Tennison Woods và Mary MacKillop cách đây khoảng ba trăm năm về trước khi họ thành lập dòng Các Sơ của thánh Giuse tại Úc Châu.

Thánh Phanxicô Salê đã, và qua những quyển sách của người, vẫn là một vị linh hướng tốt. Sự chỉ đạo của người rất chắc chắn và tốt lành, và thường được diễn tả một cách vui tươi thân mật. Người không tỏ ra quá nghiêm nghị ở bất cứ nơi nào, tại Tòa án tối cao Pháp hay giữa những người nông dân ở Chablais hoặc với những người Calvanists ở Geneva.

Sự tự do bắt nguồn từ Thiên Chúa đã nói lên đặc tính của sự chỉ đạo của người, như chúng ta thấy trong sự lớn mạnh của Dòng tu Visitation, từ sự cởi mở đến sự chiêm niệm, trong khả năng lực của người để tìm kiếm Thiên Chúa trong tất cả mọi sự xung quanh người và người đã biết dùng khả năng quan sát sắc sảo của người để minh họa những lời dạy dỗ của người. Người đã gom nhặt những ví dụ từ khắp nơi.